photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Rośliny i surowce roślinne dla zdrowia, jakość i wykorzystanie

środa 8.06.2011

Studia Podyplomowe – Rośliny i surowce roślinne dla zdrowia – jakość i wykorzystanie

Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
ul. Nowoursynowska 159
02-776 Warszawa
tel/fax.: 22 593 22 31 lub 50
e-mail: krwl@sggw.pl

strona studiów: krwil.sggw.pl

Program studiów uwzględnia tematykę kursu z zakresu towaroznawstwa zielarskiego
wymaganą do uzyskania kwalifikacji niezbędnych do prowadzenia sklepów zielarsko-medycznych

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Roślin Warzywnych i Leczniczych SGGW


Podyplomowe studia Rośliny i surowce roślinne dla zdrowia – jakość i wykorzystanie są skierowane do osób pragnących pogłębić swoją wiedzę na tematy związane z wykorzystaniem ogrodniczych produktów roślinnych – roślin leczniczych, przyprawowych i warzywnych o wysokiej aktywności biologicznej – w profilaktyce zdrowotnej, a także pragnących nabyć umiejętności oceny jakości surowców pochodzenia roślinnego. Program studiów uwzględnia tematykę kursu z zakresu towaroznawstwa zielarskiego wymaganą do uzyskania kwalifikacji niezbędnych do prowadzenia sklepów zielarsko-medycznych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 r. Osoby potencjalnie zainteresowane tematyką studiów to osoby, które ukończyły studia wyższe na różnych kierunkach, niekoniecznie związanych z naukami biologicznymi lub naukami o żywności. Uzyskanie wiedzy w zakresie obrotu produktami zielarskimi oraz nowoczesnych metod oceny jakości zwiększy szansę na rynku pracy w uzyskaniu zatrudnienia w placówkach państwowych i prywatnych zajmujących się oceną jakości żywności, kontrolą bezpieczeństwa żywności świeżej i przetworzonej. Studia te mogą także zainteresować osoby pragnące założyć własną firmę zajmującą się produkcją, przechowywaniem, obrotem i przetwórstwem surowców roślinnych – tzw. „zdrowej żywności”. Program studiów adresowany jest także do osób szukających inspiracji, jak ulepszyć metody produkcji roślinnej i przetwarzania, by zwiększyć dochodowość gospodarstwa lub też w jakim kierunku dywersyfikować działalność, szukając gatunków roślin o dużym znaczeniu prozdrowotnym i jednocześnie wysokiej opłacalności w produkcji i zbycie. W dzisiejszych czasach dużego znaczenia nabrało odpowiednie przygotowanie produktów roślinnych do sprzedaży. Wysoka jakość produktów i atrakcyjne opakowanie stały się elementami często decydującymi o możliwości sprzedaży na rynkach krajowych i zagranicznych. Studia zapewnią uzyskanie odpowiedniej wiedzy praktycznej w tym zakresie. Zajęcia terenowe w nowoczesnej firmie zielarskiej zajmującej się produkcją i przetwórstwem ziół umożliwią słuchaczom praktyczne zapoznanie się z zagadnieniami omawianymi na wykładach. Tematyka studiów może także zainteresować osoby o nastawieniu hobbystycznym, pragnącym poszerzyć swoją wiedzę na temat ciekawych, często egzotycznych gatunków roślin, zdrowego trybu odżywiania, składników żywności wpływających pozytywnie na kondycję i dobre samopoczucie człowieka.

Program piątej edycji studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia: towaroznawstwo roślin prozdrowotnych i leczniczych z elementami biologii i metod uprawy, metody przechowywania, pakowania i konserwacji surowców roślinnych, podstawy dietetyki i suplementacji diety, metody ocenwy jakości surowców roślinnych, używki i przyprawy egzotyczne, charakterystyka leków roślinnych i zasady obrotu, farmakognozja, elementy farmakologii, anatomii i fizjologii człowieka oraz zagadnienia bezpieczeństwa żywności z uwzględnieniem zasad HACCP.

Zajęcia będą prowadzone przez specjalistów ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz innych placówek zajmujących się problematyką zdrowia człowieka. Zajęcia będą prowadzone w laboratoriach SGGW oraz w terenie

 

Kierownik studiów: prof. dr hab. Marek Gajewski
e-mail: marek_gajewski@sggw.pl

Sekretariat studiów: Katedra Roślin Warzywnych i Leczniczych SGGW
ul. Nowoursynowska 159, bud. 35, pok. 21, tel. 22 593 22 31, e-mail: krwl@sggw.pl

Wymagania: ukończone studia wyższe dowolnego kierunku, dyplom licencjata, inżyniera lub magistra

Czas trwania: 2 semestry, 12 zjazdów w ciągu trwania studiów (soboty i niedziele)

Opłata: 4000 zł łącznie za dwa semestry, płatne dwóch równych ratach przed rozpoczęciem semestrów

Zasady naboru: według kolejności zgłoszeń, liczba osób: do 25

Termin zgłoszeń: do 30 września 2018

Dokładniejsze informacje i dokumenty do pobrania na stronie Studiów: http://krwil.sggw.pl/index.php?section=didactics&subsection=subject_view&p=54

Osoby zainteresowane studiami powinny dostarczyć następujące dokumenty:

  • odpis lub poświadczoną przez uczelnię kopię dyplomu ukończenia studiów,
  • kwestionariusz osobowy z podaniem o przyjęcie na studia (do pobrania ze strony studiów).

Zgłoszenia należy dostarczyć osobiście lub przesyłać listem poleconym na adres:

Katedra Roślin Warzywnych i Leczniczych SGGW, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa, budynek 35 (przy szklarniach), pokój 21

O przyjęciu na studia zawiadomimy pocztą elektroniczną. Prosimy podać swój adres e-mail i numer telefonu!


Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster