photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

Studia Doktoranckie – nowa edycja 2012-2016

środa 18.07.2012

Studia Doktoranckie – nowa edycja 2012-2016

Na podstawie zarządzenia JM Rektora SGGW (Nr 72 z dnia 13 lipca 2012r) z dniem 1 października 2012 roku na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu zostają utworzone Stacjonarne Studia Doktoranckie w zakresie nauk rolniczych dla dwóch dyscyplin: biotechnologia i ogrodnictwo. Nabór Kandydatów prowadzony będzie oddzielnie dla każdej z dyscyplin. Regulamin Studiów (do pobrania tutaj).

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji Kandydatów na poszczególne studia znajdują się na stronie Wydziału w zakładce „dla Doktoranta / Biotechnologia” oraz „dla Doktoranta / Ogrodnictwo”.


Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster