photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Wzornictwo Ogrodowe

czwartek 18.03.2010

Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
budynek 13; pok. 39/38
tel.: 022 593 22 15
fax.: 022 593 21 88
e-mail: szsk@sggw.pl
e-mail: joanna_dzieciol@sggw.pl
www.sztukaogrodu.eu

Charakterystyka:
Proponowane studia podyplomowe są przeznaczone dla absolwentów szkół wyższych wszystkich kierunków. Skierowane są do wszystkich, którzy dbają o estetykę naszego otoczenia. Zadaniem studiów jest przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu wzornictwa ogrodowego łącznie z komponowaniem, zakładaniem i utrzymywaniem: płaszczyznowych i pionowych form ogrodowych, ogrodów ozdobnych towarzyszących pomnikom, fontannom i małym formom architektonicznym, ogrodów użytkowo-ozdobnych, ogrodów we wnętrzach architektonicznych, ogrodów tymczasowych i dekoracji okolicznościowych, grobów i zieleni na cmentarzach, historycznych form ogrodowych.

Program studium obejmuje zagadnienia podstawowe: wiadomości o stylach i zagadnieniach estetycznych, rysunek i rzeźbę, kompozycję brył i płaszczyzn, roślinoznawstwo; zagadnienia kierunkowe: komponowanie roślin, dobór i zastosowanie roślin do ogrodów ozdobnych, uprawę i ochronę roślin w ogrodach ozdobnych oraz dobór i zastosowanie elementów wzornictwa ogrodowego – oświetlenia, układów wodnych, nawierzchni i mebli ogrodowych. Przedmioty zawodowe obejmują komponowanie, zakładanie i utrzymywanie wyżej wymienionych form ogrodowych.

Kierownik studiów:prof. dr hab. Jan Rylke
Czas trwania studiów: 2 semestry, zajęcia rozpoczynają się w semestrze zimowym 3.09.2010
Zasady naboru: według kolejności zgłoszeń
Termin zgłoszeń: od 01.02.2011 do 30.06.2011
Liczba miejsc: 30

Opłata: za semestr 2000 zł. Opłata za całość: 4000 zł.

Opłatę można uiścić w 2 ratach lub jednorazowo pełną kwotę. Studia nie są dofinansowane z funduszy UE.

Miejsce składania dokumentów: budynek 13, pokój 39/38, I piętro, w godzinach: 9-15

Zajęcia rozpoczynają się we wrześniu a kończą w czerwcu. Zjazdy odbywają się raz w miesiącu (piątek, sobota, niedziela) w Warszawie.


Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster