photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Podyplomowe Studium Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych

piątek 26.03.2010

Międzyuczelniane Podyplomowe Studium Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych powstało w 1999 roku w ramach współpracy zespołu naukowców ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Celem Studium jest wykształcenie specjalistów, którzy będą potrafili ednocześnie ocenić środowisko naturalne pod kątem wartosci przyrodniczych i wycenić pod kątem ekonomicznym. Studium przerwidziane jest dla absolwentów wyższych uczelni po kierunkach ekonomicznych i przyrodniczych, zatrudnionych lub planujących zatrudnienie w jednostkach państwowych lub samorządowych. W szczególności chodzi o stanowiska związane pośrednio lub bezpośrednio z szeroko rozumiana ochroną środowiska i planowaniem przestrzennym.

UWAGA!!!

TRWA REKRUTACJA NA IX EDYCJĘ STUDIUM!!!

Zapisy:

SAMODZIELNA PRACOWNIA OCENY I WYCENY ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH

ul. Nowoursynowska 166

budynek nr 13

tel. 022 593 21 89

Strona WWW

Szczegółowe informacje o Międzyuczelnianym Studium Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych można znaleźć również na stronie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, do której link znajduje się poniżej:

MIĘDZYUCZELNIANE STUDIUM OCENY I WYCENY ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH

ZAPRASZAMY!!!

 


PROGRAM STUDIUM:

Program zajęć podzielony jest na bloki „ekonomiczny” i „przyrodniczy”. Kurs ksztalcenia w Studium trwa 2 semestry (11 zjazdów po 3-4 dni).


Tematyka zajęć przyrodniczych
:

1.Rozpoznawanie gatunków roślin i zwierząt  w ich środowisku bytowania w podziale na las  środowisko wodne, tereny bezleśne:

– Grzyby mikoryzowe (kapeluszowe) – 2 dni.

– Rośliny naczyniowe (drzewa, zioła, trawy, rośliny wodne) – 4 dni.

– Zwierzęta (kręgowce: ptaki, płazy, bezkręgowce: mięczaki, pająki, owady) – 8 dni.

2. Rozpoznawanie gleb i zasad ich funkcjonowania (współdziałanie roślin i zwierząt) – 2 dni.

3. Ekologia populacji  w środowisku jej bytowania – 2 dni

4. Sukcesja, regeneracja  i zmiany w środowisku na tle gospodarczej działalności człowieka – 4 dni

5. Fizjografia i geografia stosowana – 2dni

6 . Rozpoznawanie wartości kulturowych i estetycznych – 4 dni.

7. Ład architektoniczny w krajobrazie. Uprawa krajobrazu – 2 dni

8. Umiejętność działania w środowisku społecznym – 2 dni.

 


Tematyka zajęć ekonomicznych

1. Ekonomika odnawialnych zasobów naturalnych

2. Ekonomika ochrony środowiska – 12 h.

3. Finansowanie ochrony środowiska

4. Ocena projektów rozwojowych – 12 h.

5. Wykłady do wyboru – 6 h.


Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster