photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Kompensacja Przyrodnicza dla Natury 2000

piątek 26.03.2010

Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Pracownia Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
budynek 13; pok. 25
tel.: 022 593 21 89
fax.: 022 593 22 27
tel. kom.: 602 702 332
e-mail:spow@sggw.pl lub e-mail:agata_jojczyk@sggw.pl
strona WWW

Charakterystyka:
Każda inwestycja, a szczególnie ta, która będzie wykonana w obszarach Natura 2000, musi mieć program kompensacji przyrodniczej przeprowadzonej tak aby realizowana inwestycja nie spowodowała pogorszenia stanu środowiska przyrodniczego. Proponowane studia, prowadzone zarówno w języku polskim i angielskim, kształcą specjalistów, świetnie znających prawo środowiskowe UE i posiadających również gruntowną wiedzę z zakresu inżynierii ekologicznej oraz biologii i ekologii kilkuset gatunków ważnych z punktu widzenia Natury 2000.

Studia przeznaczone są dla absolwentów z tytułem magistra w dziedzinie nauk rolniczych, leśnych i ekonomicznych lub w zakresie oceny i wyceny zasobów przyrodniczych. Wiedza ta będzie przekazana podczas 30 godz. wykładów, 70 godzin ćwiczeń laboratoryjnych oraz 210 godzin zajęć terenowych. Podstawą uzyskania dyplomu będzie obrona pracy dyplomowej, którą winien być projekt kompensacji przyrodniczej dla konkretnej inwestycji w konkretnym obszarze

Kierownik studiów: prof. dr hab. Jan Szyszko
Czas trwania studiów: 2 semestry; zajęcia rozpoczynają się w semestrze zimowym
Zasady naboru: konkurs dyplomów oraz kolejność zgłoszeń
Termin zgłoszeń: od 05.02.2009 do 30.10.2009
Liczba miejsc: 20
Opłata: 2150 zł za semestr
Miejsce składania dokumentów: budynek 13, pokój 25 / I piętro, w godzinach: 8 – 16

Studia nie są dofinansowane z funduszy UE


Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster