photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Władze Wydziału

sobota 1.09.2012

Dziekan

dr hab. Marzena Wińska-Krysiak
tel.  +48 22 59 320 04, +48 22 59 320 89
e-mail: marzena_winska_krysiak@sggw.pl
czwartki godz. 14.00-16.00 (bud. 35 pok. 4)

Prodziekani

ds. dydaktyki (kierunek ogrodnictwo, kierunek ochrona zdrowia roślin, oraz kierunek architektura krajobrazu)
dr hab. Ewa Zaraś-Januszkiewicz
tel. +48 22 59 320 04
e-mail: ewa_zaras_januszkiewicz@sggw.pl

poniedziałki 12-13, piątki 14-15 (bud. 37 pok. 064)

środa godz. 12-13 bud. 37 pok 0/65

piątek godz. 13-15 bud. 35 pok. 2

ds. dydaktyki (kierunek biotechnologia)
prof. dr hab. Wojciech Pląder 
tel. +48 22 59 321 75, +48 22 59 355 80
e-mail: wojciech_plader@sggw.pl
poniedziałki i piątki godz. 11.00-12.00 (bud. 37 pok. 064)


Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster