photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Pobierz – Biotechnologia

niedziela 25.09.2016

Rozkłady zajęć

dzienne

niestacjonarne

inzynierskie

semestr 1


podział na grupy

labolatoryjne

 

semestr 3
semestr 5
 semestr 7

magisterskie

semestr 2
semestr

Materiały do pobrania

Kwestionariusz wyboru tematu pracy dyplomowej

Karta obiegowa

Podanie – sprawy ogólne

Podanie – przeniesienie z innej uczelni

Podanie – rezygnacja ze studiów

Podanie – wpis warunkowy

Podanie – wznowienie

Podanie – wznowienie powtarzanie semestru

Umowa o organizację praktyki zawodowej studentów szkół wyższych

 


Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster