photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Ogrodnictwo – studia II st. (magisterskie) – niestacjonarne

wtorek 23.10.2012

2018/2019

Sem. 1

 

! M Z F Przedmiot humanistyczny – Logistyka w ogrodnictwie e learning D Olewnicki – e-learning

M Z F Fizjologia posprzętna roślin ozdobnych J.Rabiza-Świder

M Z F Język obcy I E. Smol

M Z F Metodyka oceny sensorycznej oraz konsumenckiej warzyw i ziół W.Rosłon

M Z F Perspektywiczne rośliny sadownicze K Bokszczanin

M Z F Produkcja i zastosowanie bylin M Latkowska

M Z F Sterowana produkcja owoców Sebastian Przybyłko

M Z F Techniki in vitro w rozmnażaniu roślin ozdobnych D Sochacki

M Z O Biologia molekularna Siedlecka

M Z O Ekotoksykologia G Obidowska

M Z O Ochrona własnosci intelektualnej Andrzej Filipowicz

M Z O Ogrodnictwo zrównoważone M.Gajewski

Seminarium1ZSZ

Sem. 2

 

M Z F Analiza instrumentalna W.Rosłon

M Z F Elementy florystyki A E. Skutnik

M Z F Hodowla roslin sadowniczych K Bokszczanin

M Z F Język obcy II E Smol

M Z F Odzywianie mineralne roslin sadowniczych D Wrona

M Z F Przedmiot humanistyczny II – Człowiek w biznesie Dagmara Stangierska

M Z F Przedmiot humanistyczny III – Mechanizmy wsparcia rolnictwa D Stangierska

M Z F Warzywa uprawiane w innych strefach klimatycznych J.Gajc-Wolska

M Z F Założenia do projektów ogrodów J. Rabiza-Świder

M Z O Ochrona krajobrazu i infrastruktury ekologicznej A. Przybysz

M Z O Współczesne trendy w ogrodnictwie I M Latkowska

M_Z_O_Zaawansowane_technologie_informacyjne_P_Jalowiecki

Seminarium2ZSZ

 

Sem. 3

 

M Z F Fizjologiczne podstawy wzrostu i rozwoju drzew i nasion roślin trwałych K Bokszczanin

M Z F Hodowla roślin ozdobnych A Jędrzejuk

M Z F Materiałoznawstwo sadownicze A Przybyła

M Z F Metody suszenia i konserwacji surowców warzywnych i zielarskich J.Przybył

M Z F Polskie rośliny dziko rosnące w dietetyce W.Rosłon

M Z F Przełomowe osiągnięcia w ogrodnictwie ozdobnym A Jędrzejuk

M Z F Rośliny chronione w ogrodnictwie ozdobnym K. Nowakowska

M Z F Rośliny uprawne w profilaktyce chorób cywilizacyjnych A.Geszprych

M Z F Rozmnażanie roślin ozdobnych A. Pacholczak

M Z F Sadownictwo i przechowalnictwo europejskie K Tomala

M Z F Technologia obrotu i uszlachetniania warzyw M.Gajewski

M Z F Wybrane zagadnienia ze szkolkarstwa sadowniczego W Kowalczyk

M Z O Materiał szkółkarski dla terenów zieleni A. Pacholczak

M Z O Wspolczesne Trendy M Latkowska

Seminarium3ZSZ

 


 

Sem. 1

Sem. 2

Sem. 3


Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster