photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Ogrodnictwo – studia II st. (magisterskie) – dzienne

wtorek 23.10.2012

2018/2019

Sem. 1

 

M S F Akarologia rolnicza M.Lewandowski

M S F Bilans składników mineralnych w środowisku M.Wińska-Krysiak

M S F Biologiczne podstawy agrotechniki roślin leczniczych i aromatycznych W.Rosłon

M S F Bioremediacja A.Przybysz 4 ECTS

M S F Bioremediacja A.Przybysz 5 ECTS

M S F Cytoembriologia roślin K.Niemirowicz-Szczytt 1 ECTS

M S F Cytoembriologia roślin K.Niemirowicz-Szczytt 4 ECTS

M S F Herbal raw materials A.Geszprych M S F Hodowla roślin ozdobnych A.Jędrzejuk

M S F Inżynieria genetyczna M.Pawełkowicz M S F Język obcy-angielski E.Smol

M S F Język obcy-francuski E.Sikorska M S F Język obcy-niemiecki T.Kaszuba-Naglik

M S F Język obcy-rosyjski G.Solecka-Wojtyś M S F Materiał szkółkarski dla terenów zieleni A.Pacholczak

M S F Metodyka badań fitopatologicznych E.Mirzwa-Mróz

M S F Metodyka oceny sensorycznej oraz konsumenckiej warzyw i ziół W.Rosłon

M S F Morfologia i funkcje owadów M.Kozłowski

M S F Odżywianie mineralne roślin sadowniczych D.Wrona

M S F Plant functioning under environmental stresses A.Przybysz

M S F Pracownia dyplomowa I M S F Produkcja i zastosowanie bylin M.Latkowska

M S F Przyrodnicze i prawne podstawy zachowania wysokiej jakości materiału szkółkarskiego W.Kowalczyk

M S F Roślinne suplementy diety A.Geszprych

M S F Rośliny o wysokiej wartości biologicznej – biologia i zastosowanie A.Geszprych

M S F Rozmnażanie roślin ozdobnych A.Pacholczak

M S F Seminarium dyplomowe I

M S F Sterowana produkcja owoców S.Przybyłko

M S F Warzywa uprawiane w innych strefach klimatycznych J.Gajc-Wolska

M S F Wykorzystanie i ochrona naturalnych zasobów roślin leczniczych K.Bączek

M S F Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa D.Stangierska

M S F Zarządzanie marketingowe – 1 D.Stangierska

M S F Zarządzanie marketingowe – 2 D.Stangierska

M S O Biologia molekularna G.Bartoszewski

M S O Ogrodnictwo zrównoważone M.Gajewski

Sem. 2

M S F Materiałoznawstwo sadownicze A.Przybyła

M S F Metody suszenia i konserwacji surowcow warzywnych i zielarskich J.Przybył

M S F Metodyka badań fitopatologicznych E.Mirzwa-Mróz

M S F Odporność roślin na patogeny i szkodniki A.Tomczyk

M S F Pracownia dyplomowa II

M S F Prawo gospodarcze D.Olewnicki

M S F Rośliny o działaniu adaptogennym i immunotropowym A.Geszprych

M S F Seminarium dyplomowe II

M S F Stresy w uprawie roślin ogrodniczych M.Wrochna

M S F Surowce olejkowe i olejki roślinne W.Rosłon

M S F Techniki in vitro w rozmnażaniu roślin ozdobnych D.Sochacki

M S F Technologia obrotu i uszlachetniania warzyw M.Gajewski

M S F Zarządzanie zasobami ludzkimi i produkcją D.Stangierska

M S O Ekotoksykologia G.Obidoska

M S O Przyrodniczo-prawne podstawy ochrony krajobrazu i infrastruktury ekologicznej M.Stankiewicz-Kosyl

M S O Współczesne trendy w ogrodnictwie I M.Latkowska

M S F Allelopatia w agro- i ekosystemach naturalnych M.Wrochna

M S F Analiza instrumentalna produktów roślinnych I E.Osińska

M S F Analiza_instrumentalna J.Przybył

M S F Ekologia stawonogów A.Tomczyk

M S F Elementy florystyki E.Skutnik

M S F Etiologia grzybowych chorób roślin E.Mirzwa-Mroz

M S F Etiologia grzybowych chorób roślin E.Mirzwa-Mróz

M S F Ewolucja i systematyka owadów I M.Kozłowski

M S F Ewolucja i systematyka owadów M.Kozłowski

M S F Fizjologia posprzętna roślin ozdobnych J.Rabiza-Świder

M S F Fizjologiczne podstawy wzrostu i rozwoju drzew i nasion roślin trwałych K.Bokszczanin

M S F Genetyczne doskonalenie roślin M.Śmiech

M S F Hodowla roślin sadowniczych K.Bokszczanin

M S F Komórki macierzyste w nowoczesnej biotechnologii roślin W.Burza

M S F Komputerowe systemy wspomagania działalności przedsiębiorstw ogrodniczych Z.Rusinowski

 

Sem3.

M S F Genomika roślin G.Bartoszewski

M S F Konserwacja surowcow o wysokiej wartosci biologicznej J.Przybył

M S F Metody biotechnologiczne w hodowli roślin K.Niemirowicz-Szczytt 4 ECTS

M S F Perspektywiczne rośliny sadownicze K.Bokszczanin

M S F Pracownia dyplomowa III

M S F Przechowywanie produktów warzywnych i przyprawowych J.Przybył

M S F Przełomowe osiągnięcia w ogrodnictwie ozdobnym A.Jędrzejuk

M S F Rośliny chronione w ogrodnictwie ozdobnym K.Nowakowska

M S F Rośliny uprawne w profilaktyce chorób cywilizacyjnych A.Geszprych

M S F Sadownictwo i przechowalnictwo europejskie K.Tomala

M S F Seminarium dyplomowe III

M S F Symbioza roślin wyższych z mikroorganizmami A.Przybysz

M S F Szkodniki przechowywanych produktów ogrodniczych S.Ignatowicz

M S F Wpływ zmian klimatu na agroekosystem B.Łata

M S F Założenia do projektów ogrodów J.Rabiza-Świder

M S F Zarządzanie zasobami ludzkimi i produkcją D.Stangierska

M S F Zielone dachy – uprawa roślin na dachach M.Wrochna

M S O Mechanizmy wsparcia rolnictwa w Unii Europejskiej D.Stangierska

M S O Współczesne trendy w ogrodnictwie II M.Latkowska

M S F Analiza instrumentalna produktów roślinnych II J.Przybył

M S F Ekologia mikroorganizmów M.Schollenberger

M S F Ekonomiczne i prawno-podatkowe problemy podmiotów gospodarczych D.Stangierska 3 ECTS

M S F Ekonomiczne i prawno-podatkowe problemy podmiotów gospodarczych D.Stangierska 6 ECTS

M S F Ewolucja i systematyka owadów II M.Kozłowski

 


 

Sem. 1

Sem. 2

Sem. 3


Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster