photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Ogrodnictwo – studia I st. (inżynierskie) – niestacjonarne

wtorek 23.10.2012

2018/2019

Sem. 1

I Z F Ogrodnictwo w nauce i praktyce K T omala – do wyjaśnienia ECTS 2 czy 4
I Z F Propedeutyka ogrodnictwa K Toma la – do wyjaśnienia ECTS 2 czy 4

I Z O Chemia Katarzyna Tarnowska

I Z O Ekologia i ochrona srodowiska Jolanta Stawicka

I Z O Gleboznawstwo Wojciech Kwasowski

I Z O Kszta_towanie terenow z ieleni Włodzimierz Wałęza

I Z O Mikrobiologia rolnicza Hanna Rekosz-Burlaga

I Z O Ochrona w_asnosci intele ktualnej Andrzej Filipowicz

I Z O Technologie informacyjne Marek Karwański

I Z O Uprawa roli i zywienie ros lin I Marzena Wińska-Krysiak

 

 Sem. 2

I Z F Praktyka zawodowa I D Wrona

I Z F Rosliny lecznicze w aromat erapii i kosmetyce E. Osińska

I Z F Sterowana produkcja owoców Sebastian Przybyłko

I Z F Wykorzystanie roslin ozdobnych dla poprawy jakości życia Monika Latkowska

I Z O Botanika Wojciech Kurek

I Z O Dendrologia Włodzimierz Wałęza

I Z O Genetyka roslin Mieczysław Śmiech

I Z O Nasiennictwo E. Pióro-Jabrucka

I Z O Rosliny zielarskie A. Geszp rych – do usunięcia e-learning

I Z O Uprawa roli i zywienie ros lin II Marzena Wińska-Krysiak

 

Sem. 3

!I Z O Hodowla roślin Mieczysław Śmiech – do weryfikacji godziny

I Z F Język obcy I E. Smol

I Z F Przedmiot humanistyczny – Ogrodnictwo w świecie Dawid Olewnicki

I Z F Uprawy specjalne roślin sadowniczych Sebastian Przybyłko

I Z F Właściwości prozdrowotne warzyw A.Geszprych – godziny do weryfikacji

I Z F Wykorzystanie roślin drzewiastych w parkach i ogrodach A. Pacholczak

I Z O Fizjologia roslin ogrodniczych Anna Dzierżyńska

I Z O Herbologia M. Stankiewicz-Kosyl

I Z O Mechanizacja ogrodnictwa Leszek Mieszkalski

I Z O Ochrona roślin – Entomologia I Małgorzata Kiełkiewicz

I Z O Ochrona roślin – fitopatologia I Marek S. Szyndel

I_Z_O_Inzynieria_ogrodnicza_J_Jeznach

 

Sem. 4

I Z F Byliny w parkach i ogrodach A Jędrzejuk – do zweryfikowania godziny

I Z F Język obcy II E. Smol

I Z F Praktyka zawodowa II D Wrona

I Z F Rośliny warzywne obcego pochodzenia J.Gajc-Wolska – do weryfikacji godziny

I Z O Ochrona roslin fitopatologia II Marek S. Szyndel

I Z O Ochrona roślin – entomologia II Małgorzata Kiełkiewicz-Szaniawska

I Z O Rośliny ozdobne A Jędrzejuk

I Z O Szkolkarstwo A Przybyla

I Z O Warzywnictwo I J.Gajc-Wolska

 

Sem. 5

!zaoczne ogr sem I inz semestr 5

I Z F Ekologiczna uprawa warzyw J.Gajc-Wolska – do weryfikacji godziny

I Z F Język obcy III E. Smol

I Z F Podstawy rozmnażania in vitro roślin ozdobnych Dariusz Sochacki – do weryfikacji ects i godziny

I Z F Zielone dachy – uprawa roślin na dachach M. Wrochna

I Z O Biochemia

I Z O Rośliny ozdobne 2 A. Łukaszewska

I Z O Sadownictwo I E Szpadzik

I Z O Warzywnictwo II K. Kowalczyk Kooperacja w ogrodnictwie -nst

 

Sem. 6

I Z F ABC przedsiębiorczości Dagmara Stangierska – do zweryfikowania ects i godziny

I Z F Grzyby mikro i makroowocnikowe M.Wit – do zweryfikowania ects i godziny

I Z F Język obcy IV E Smol

I Z F Kierowanie wzrostem kwitnieniem i owocowaniem roslin K Tomala – do weryfikacji ects i godziny

I Z F Nowatorskie technologie w produkcji warzywniczej K Kowalczyk – do zweryfikowania ects i godziny

I Z F Odżywianie mineralne roślin sadowniczych D.Wrona – do weryfikacji ects i godziny

I Z F Praktyka zawodowa III D Wrona

I Z F Rosliny na kwietniki balkony tarasy E Skutnik – do weryfikacji ects i godziny

I Z F Stresy w uprawie roślin ogrodniczych M. Wrochna – do weryfikacji ects i godziny

I Z O Ekonomika i organizacja produkcji ogrodniczej I Dawid Olewnicki

I Z O Sadownictwo II Dariusz Wrona I Z O Statystyka i doswiadczalnictwo D Gozdowski

I_Z_F_Rosliny_ogrodnicze_w_fitoremediacji 2018

I_Z_O_Biotechnologia_roslin_M_Pawelkowicz 2017_2018 zaoczne ogr sem II_ inż semestr 6

 

Sem. 7

I Z F Aranżacje roślin doniczkowych we wnętrzach M Latkowska – do weryfikacji ects i godzin

I Z F Nowe technologie w uprawie roślin ozdobnych A Jędrzejuk – do weryfikacji ects i godziny

I Z F Ocena jakości warzyw i roślin leczniczych W.Rosłon – do weryfikacji ects i godzin

I Z F Podstawy plonowania roślin warzywnych, leczniczych i grzybów jadalnych O.Kosakowska – do weryfikacji ects i godziny

I Z F Rośliny przyprawowe i specjalne obcego pochodzenia E.Pióro-Jabrucka – do weryfikacji ects i godziny

I Z F Wykorzystanie kwiatów ciętych we florystyce J Rabiza Świder – do weryfikacji ects i godziny

I Z O Ekonomika i organizacja produkcji ogrodniczej II D Olewnicki

I Z O Przechowalnictwo ogrodnicze K Tomala

I Z O Rynek_ogrodniczy Dawid Olewnicki Metody socjotechniczne w handlu produktami ogrodniczymi zaoczne ogr sem III_inz semestr 7

 


 

Sem. 1

Sem. 2

Sem. 3

Sem. 4

Sem. 5

Sem. 6

Sem. 7

Sem. 8

Sem. 9


Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster