photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Ogrodnictwo – studia I st. (inżynierskie) – dzienne

wtorek 23.10.2012

2018/2019

Sem. 1

 

I S F Agrometeorologia T.Rozbicki

I S F Ekologia J.Stawicka

I S F Kształtowanie terenów zieleni W.Wałęza

I S F Mikrobiologia rolnicza H.Rekosz-Burlaga

I S F Ochrona środowiska G.Obidoska

I S F Ogrodnictwo w świecie D.Olewnicki

I S F Owady w życiu człowieka S.Ignatowicz

I S F Rośliny lecznicze w aromaterapii i kosmetyce E.Osińska

I S F Rośliny ozdobne a jakość życia człowieka M.Latkowska

I S O Botanika-organografia B.Łotocka

I S O Chemia K.Dobrosz-Teperek

I S O Gleboznawstwo B.Gworek

I S O Ochrona własności intelektualnej A.Filipowicz

I S O Technologie informacyjne U.Grzybowska

I S O Uprawa roli i żywienie roślin roślin I B.Łata

I-S-O-Rośliny-zielarskie-K.Bączek

Sem. 2

I S O Genetyka roślin G.Bartoszewski

I S O Rośliny zielarskie E.Osińska

I S O Uprawa roli i żywienie roślin II B.Łata

I S F Nasiennictwo E.Pióro-Jabrucka

I S F Praktyka zawodowa I D.Wrona

I S O Biochemia B.Prabucka

I S O Botanika-systematyka B.Łotocka

I S O Dendrologia P.Latocha

 Sem. 3

I S O Fizjologia roślin ogrodniczych R.Bogatek-Leszczyńska

I S O Hodowla roślin K.Niemirowicz-Szczytt

I S O Ochrona roślin – entomologia I A.Tomczyk

I S O Ochrona roślin-Fitopatologia I M.Schollenberger

I S O Sadownictwo I E.Szpadzik

I S O Szkółkarstwo A.Przybyła I S O Warzywnictwo I J.Gajc-Wolska

I S F Język obcy I-angielski E.Smol

I S F Język obcy I-francuski E.Sikorska

I S F Język obcy I-niemiecki T.Kaszuba-Naglik

I S F Język obcy I-rosyjski G.Solecka-Wojtyś

I S F Kooperacja w ogrodnictwie D.Stangierska

Sem. 4

I S F Język obcy II-rosyjski G.Solecka-Wojtyś

I S F Wychowanie fizyczne I T.Pietrasiński

I S O Ćwiczenia praktyczne I D.Wrona

I S O Ochrona roślin-Entomologia II A.Tomczyk

I S O Ochrona roślin-Fitopatologia II M.Schollenberger

I S O Rośliny ozdobne I A.Jędrzejuk

I S O Sadownictwo II D.Wrona

I S O Warzywnictwo II J.Gajc-Wolska

I S F Język obcy II-angielski E.Smol

I S F Język obcy II-francuski E.Sikorska

I S F Język obcy II-niemiecki T.Kaszuba-Naglik

Sem. 5

I S F Pracownia dyplomowa I

I S F Seminarium dyplomowe I

I S F Wykrywanie patogenów roślin i grzybów E.Mirzwa-Mróz

I S O Biotechnologia roślin A M.Rakoczy-Trojanowska

I S O Biotechnologia roślin M.Rakoczy-Trojanowska

I S O Ćwiczenia praktyczne II D.Wrona

I S O Ekonomika i organizacja produkcji ogrodniczej I D.Olewnicki

I S O Rośliny ozdobne II A.Jędrzejuk

I S O Statystyka i doświadczalnictwo D.Gozdowski

I S O Warzywnictwo III K.Kowalczyk

I S F Aranżacje roślinne we wnętrzach J.Rabiza-Świder

I S F Ekonomiczno-prawne podstawy biznesu D.Stangierska

I S F Entomologia miejska S.Ignatowicz

I S F Fizjologiczne podstawy plonowania roślin warzywnych i leczniczych O.Kosakowska

Sem. 6

I S F Praktyka zawodowa II D.Wrona

I S F Regulowanie wzrostu i dojrzewania owoców K.Tomala

I S F Rośliny ogrodnicze w fitoremediacji A.Przybysz

I S F Rynek ogrodniczy D.Olewnicki

I S F Uprawa grzybów w pomieszczeniach K.Kowalczyk

I S O Inżynieria ogrodnicza J.Jeznach

I S O Mechanizacja ogrodnictwa L.Mieszkalski

I S F Bioinformatyka M.Filipecki

I S F Integrowane metody zwalczania szkodników w uprawach ogrodniczych M.Lewandowski

I S F Pracownia dyplomowa II

Sem. 7

I S F Ochrona roślin w produkcji towarowej E.Paduch-Cichal

I S F Owoce świata K.Bokszczanin

I S F Pracownia dyplomowa III

I S F Seminarium dyplomowe II

I S O Ekonomika i organizacja produkcji ogrodniczej II D.Olewnicki

I S O Herbologia A M.Stankiewicz-Kosyl

I S O Herbologia B M.Stankiewicz-Kosyl

I S O Przechowalnictwo ogrodnicze A K.Tomala

I S O Przechowalnictwo ogrodnicze B K.Tomala

I S O Rośliny ozdobne III A.Pacholczak

I S F Bioinzynieria ogrodnicza M.Śmiech

I S F Logistyka w ogrodnictwie D.Olewnicki

I S F Nowoczesność w ogrodnictwie ozdobnym A.Jędrzejuk

I S F Ocena jakości surowców i produktów zielarskich K.Bączek


 

Sem. 1

Sem. 2

Sem. 3

Sem. 4

Sem. 5

Sem. 6

Sem. 7


Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster