photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Ochrona Zdrowia Roślin – studia I st. (inżynierskie) – dzienne

wtorek 4.10.2016

2018/19

Sem. 1

01 Ochrona _wlasnosci_intelektualnej

02 Chemia

03 2018 botanika – wybrane zagadnienia sylabus Łotocka

04 SYL_Biologia gleby z el gleb_09_2017

05 Agroekologia

06 Technologia_uprawy_roli_ 2017

08 Fitopatologia ogólna

09 Entomologia_ogólna

10 Wybrane_zagadnienia_z_roślin_rolniczych

11 I S O Wybrane zagadnienia z warzywnictwa i roślin leczniczych J.Gajc-Wolska, E.Osińska

 

Sem. 2

12 Technologie_informacyjne_z_ elementami_statystyki

13 Biochemia_roslin_OZR_sylabus_2018

14 Fizjologia_roślin

15 Genetyczne_podstawy_doskonalenia_roślin_2017-18

16 Ekotoksykologia_i_ochrona_środowiska

17 O Wybrane zagadnienia z sadownictwa D. Wrona 12.07.2018

18 Entomologia i fitopatologia miejska

19 Akarologia ogólna i stosowana

20 Sylabus_OZR_I_angielski_s2_stacj_2017_2018

21 Socjologia 2017-18

22 Komunikacja_społeczna 2017-18

23 I_S_F_OZR_Praktyka_zawodowa_I_M. Wrochna untitled-[1.2]

Sem. 3

24 Żywienie_mineralne_i_choroby_fizjologiczne_roślin_ 2017-18

25 Integrowana_ochrona_roślin_przed_chwastami_2017

28 OZR Wybrane_zagadnienia_z_roślin_ozdobnych_2017-18 DS

29 Sylabus_OZR_I_angielski_s3_stacj_2017_2018

30 Infrastruktura_ekologiczna_gospodarstw_2017-1

31 Diagnostyka_entomologiczna_2017-18

32 Ekonomika _Ochrony_Roślin_D_Olewnicki

 

Sem. 4

 

33 WF Ochrona zdrowia roślin 2017_2018

34 sylabus_KGHiBR_Podstawy_biotechnologii_podstawowy_Bolibok_Bragoszewska201 7_2018

35 OZR _Integ ochr roslin ogr_II sem_25112014

36 ak. Integrowana ochrona przed chorobami cz. II

37 sylab cwiczenia terenowe 2017 (1)

38 26.09.2017 Ochrona_produktow_przechowywanych

39 Sylab Patogeny i szkodniki kwarantannowe 2017 (1)

40 Podstawy_bioinformatyki_w_badaniach_nad_zdrowotności ą_roślin_2017-18

41 Podstawy diagnostyki fitopatologicznej 2017-18 12072018

42 – Środki ochrony roślin i produkty biobójcze Sylabus

43 Prawo w ochronie roślin

44 Ćwiczenia_specjalistyczne_2017-18

45 Umiejętności_pedagogiczne_w_praktyce_2017-18

 

Sem. 5

 

46 – Integrowane metody ochrony roslin rolniczych

47 Integrowana ochrona roślin rolniczych przed chorobami 2017-18 120718

48 OZR _Semin inżyn_I_ FINAL

49.1 Analiza populacji grzybów 2017-18-1

 


 

Sem. 1

Sem. 2

Sem. 3

Sem. 4

Sem. 5

Sem. 6

Sem. 7


Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster