photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Biotechnologia – studia II st. (magisterskie) – dzienne

środa 11.04.2018

IIst Ogólne_2018_2019

MO 01 Angielski I

MO 02 Statystyczna Analiza Danych Eksperymentalnych

MO 03 Ekonomika produkcji

MO 04 Molekularne aspekty biologii komórki

MO 05 Komputerowe analizy filogenetyczne i strukturalne

MO 06 Genomika strukturalna i funkcionalna.doc

MO 07 Biosensory

MO 08 Angielski II

MO 09 Wybrane aspekty prawa rolnego UE

MO 10 Systemy zarządzania jakością II

MO 11 Alternatywne metody oceny bezpieczeństwa ksenobiotyków (leków i trucizn)

MO 12 Kontrola i sterowanie procesami biotechnologicznymi

MO 13 Bioetyka

MO 14 Społeczne i prawne aspekty biotechnologii II

MO 15 Pracownia dyplomowa

 

IIst Fakultety_2018_2019

 

MF 01 Związki biologicznie czynne w roślinach leczniczych i specjalnych

MF 02 Metodologia publikacji naukowej w naukach biologicznych

MF 03 Cytoembriologia i cytometria

MF 04 Genetyka rozwoju roślin

MF 05 Diagnozowanie chorób roślin fitopatologii

MF 06 Immunologia Małych Zwierząt

MF 07 Hodowla zwierząt laboratoryjnych modele żwierzęce w eksperymencie

MF 08 Regulacja wzrostu roznicowania i smierci komorek

MF 09 Zakażenia i odporność, modulacja odpowiedzi immunologicznej

MF 10 Żywność funkcjonalna

MF 11 Analiza instrumentalna produktów i procesów biotechnologicznych

MF 12 Przechowalnictwo żywności

MF 13 Chemia związków naturalnych E. Białecka-Florjańczyk

MF 14 Podstawy farmakologii i farmacji

MF 15 Możliwości badawcze cytometrii przepływowej

MF 16 ewolucjonizm molekularny

MF 17 Fitoremediacja

MF 18 Projektowanie molekularne

MF 19 Komórki macierzyste w nowoczesnej biotechnologii roślin

MF 20 Molekularne mechanizmy interakcji pasożyt-żywiciel i lekooporności pasożytów

MF 21 zastosowanie biotechnologii w profilaktyce chorób zwierząt

MF 22 Zaburzenia czynności układu immunologicznego

MF 23 Suszarnictwo produktów biosyntezy i biologicznie aktywnych

MF 24 Dodatki do żywności

MF 25 Wybrane zagadnienia z toksykologii

MF 26 Fizjomika II

MF 27 Transdukcja sygnałów w roślinach

MF 28 Biologia Systemów

MF 29 Rozwój populacji szkodników roślin

MF 30 Zastosowanie biotechnologii w diagnostyce chorób zwierząt

MF 31 Wykorzystanie bakterii mlekowych w przemyśle spożywczym

MF 32 Probiotyki i prebiotyki

 

IIst specjalizacja roślinna_2018_2019

 

MOr 01 Genetyczne doskonalenie roślin

MOr 02 Embriologia roślin okrytonasiennych

MOr 03 Wybrane zagadnienia z biologi molekularnej roślin

MOr 04 Diagnostyka molekularna roślin

MOr 05 Metody biotechnologiczne w hodowli roślin

MOr 06 Seminarium dyplomowe I

MOr 07 Seminarium dyplomowe II

 

IIst specjalizacja spożywcza_2018_2019

MOs 01 Metody Diagnostyki Mikrobiologicznej

MOs 02 Kultury starterowe

MOs 03 Pozyskiwanie i ulepszanie szczepów przemysłowych wykorzystywanych przemyśle spożywczym

MOs 04 Bioinżynieria

MOs 05 Seminarium dyplomowe I

MOs 06 Seminarium dyplomowe II

 

IIst specjalizacja zwierzęca_2018_2019

 

MOz 01 Genetyczne doskonalenie zwierząt

MOz 02 Embriologia zwierząt

MOz 03 Biotechnologia gamet i zarodków

MOz 04 Mikromanipulacje gamet i zarodków

MOz 05 Immunosupresja w chorobach zakaźnych i inwazyjnych

MOz 06 Seminarium dyplomowe I

MOz 07 Seminarium dyplomowe II

 


Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster