photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Biotechnologia – studia I st. (inżynierskie) – dzienne

piątek 7.07.2017

2018/2019

Przedmioty ogólne:

 

IO 01 Angielski I

IO 02 Matematyka I

IO 03 Technologie Informacyjne

IO 04 Biologia komorki

IO 05 Chemia ogolna i fizyczna

IO 06 Fizyka z biofizyką

IO 07 Ekologia ogólna

IO 08 WF

IO 09 Angielski II

IO 10 Matematyka II

IO 11 Statystyka

IO 12 Chemia organiczna

IO 13 Botanika

IO 14 Anatomia zwierząt

IO 15 Histologia zwierząt

IO 16 Psychologia

IO 17 Podstawy inżynierii procesów biotechnologicznych

IO 18 Biologia molekularna

IO 19 Mikrobiologia ogólna

IO 20 Biochemia

IO 21 Fizjologia roslin

IO 22 Inżynieria procesów biotechnologicznych

IO 23 Genetyka (drobnoustroje, rośliny, zwierzęta)

IO 24 Fizjologia zwierząt

IO 25 Fizjologia drobnoustrojów

IO 26 Biotechnologia w produkcji roslinnej i zwierz

IO 27 Biotechnologia w przemyśle spożywczym i ochronie środowiska

IO 28a Wirusologia ogólna_Szyndel

IO 28b Wirusologia ogólna Bańbura

IO 29 Inżynieria genetyczna

IO 30 Podstawy bioinformatyki

IO 31 Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska

IO 32 Enzymologia i techniki biochemiczne

IO 33 Fizjomika I

IO 34 Podstawy projektowania i rozwoju linii technologicznych

IO 35 Mikroskopowe metody wizualizacji procesów i związków chemicznych

IO 36 Podstawy immunopatologii

IO 37 Kultury komórkowe i tkankowe

IO 38 Grafika Inżynierska

IO 39 Systemy zarządzania jakością I

IO 40 Przemysłowe procesy biotechnologiczne

IO 41 Społeczne i prawne aspekty biotechnologii I

IO 42 Bezpieczeństwo chemiczne w środowisku i szacowanie ryzyka chemicznego

IO 43r Seminarium dyplomowe – biotechnologia w produkcji roślinnej

IO 43s Seminarium dyplomowe – biotechnologia w przemyśle spożywczym

IO 43z Seminarium dyplomowe – biotechnologia w produkcji zwierzęcej

IO 44 Pracownia dyplomowa

IO 44 Pracownia dyplomowa

IO 45 Praktyka zawodowa

 

Ist Fakultety ogólne_2018_2019

IF 01 Finanse, bankowość,marketing

IF 02 Etyka

IF 03 Umiejętności interpersonalne

IF 04 Chemia fizyczna II

IF 05 Chemia organiczna II

IF 06 Biofizyka II

IF 07 Biochemia II

 

Ist Fakultety roślinna_2018_2019

 

IFr 01 Mikroorganizmy w rolnictwie IFr 02 Fizjologia Roślin II

IFr 03 Wirusologia roślin

IFr 04 Metody Biostatatystyczne w zarządzaniu zasobami genowymi

IFr 05 Biologia oddziaływań roślina- mikroorganizm

IFr 06 Szkodniki i ich wrogowie naturalni w zrównoważonej ochronie roślin

IFr 07 Herbologia

IFr 08 Mechznizmy Odporności

IFr 09 Bioreaktory w roślinnych kulturach tkankowych

IFr 10 Roślinne związki aktywne w życiu człowieka

 

Ist Fakultety spożywcza_2018_2019

 

IFs 01 Mikrobiologia żywności

IFs 02 Biotechnologiczne wykorzystanie drobnoustrojów

IFs 03 Biotechnologiczne wykorzystanie bakterii

IFs 04 Biotechnologiczne wykorzystanie pleśni

IFs 05 Podstawy higieny produkcji żywności

IFs 06 Ogólna technologia żywnosci

IFs 07 Biotechnologiczne wykorzystanie drozdzy

IFs 08 Technologia żywności probiotycznej

IFs 09 Drobnoustroje chorobotwórcze przenoszone przez żywność

 

Ist Fakultety zwierzęca_2018_2019

IFz 02 Podstawy chowu zwierząt gospodarskich

IFz 03 wirusologia weterynaryjna

IFz 04 Związki bioaktywnie czynne w żywieniu człowieka i zwierząt

IFz 05 Biotechnologia rozrodu zwierząt

IFz 06 Podstawy immunopatologii

IFz 07 Fizjologia Zwierząt II

IFz 08 Metody produkcji i praktyczne wykorzystanie przeciwciał monoklonalnych

IFz 09 Immunologia rozrodu

IFz 01 Mikrobiologia weterynaryjna

 


Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster