photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Architektura Krajobrazu – studia II st. (magisterskie) – niestac.

środa 24.10.2012

Semestr 1

Budowa i konserwacja dróg i nawierzchni parkowych Ekonomiczne_problemy_projektowania_krajobrazu
Historia i teoria kształtowania przestrzeni

Metodologia badań Ochrona krajobrazu

Ogród wzorowany na naturze

Planowanie przestrzenne 1

Pracownia sztuki ogr i kraj. 1

Projektowanie kraj. obsz. wiejskich

Projektowanie krajobrazu miasta 1

Projektowanie_konserwatorskie_kraj_hist

Psychologia i socjologia środ.

Seminarium magisterskie1_KSK

Sporządzanie planów ochrony

Techniki cyfrowe w projektowaniu

Semestr 2

Inżynieria krajobrazu

Konwersatorium specjalizacyjne_UPK

Kształtowanie i piel zieleni przyulicznej

Kształtowanie terenów sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży

Landscape reading

Planowanie przestrzenne 2

Projektowanie krajobrazu miasta 2

Systemy informacji geograficznej

Badania społeczne w architekturze krajobrazu

Przedmioty fakultatywne

Krajobrazy priorytetowe

Planowanie str. przyr. miast

Projekt ochrony drzew w procesie inwestycyjnym

Rewitalizacja miejskich obszar. dysfunk.

Semestr 3

Designing of cyberparks

Pracownia dyplomowa mgr

Roślinność drzew środowisku miejskim

Tech. syst. gosp. wodą w kraj

Budowa i eksploat zielonych dachów


Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster