photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Architektura Krajobrazu – studia II st. (magisterskie) – dzienne

środa 24.10.2012

 

Wykaz przedmiotów na stacjonarnych studiach magisterskich na kierunku architektura krajobrazu

SEMESTR 1

Budowa i konserwacja dróg i nawierzchni parkowych Ekonomiczne_problemy_projektowania_krajobrazu

Historia i teoria kształtowania przestrzeni

Metodologia badań

Ochrona krajobrazu

Ogród wzorowany na naturze

Planowanie przestrzenne 1

Pracownia sztuki ogr i kraj. 1

Projektowanie kraj. obsz. wiejskich

Projektowanie krajobrazu miasta 1

Projektowanie_konserwatorskie_kraj_hist

Psychologia i socjologia środ.

Seminarium magisterskie1_KSK

Sporządzanie planów ochrony

Techniki cyfrowe w projektowaniu

 

SEMESTR 2

Analiza dzieła arch. kraj.

Badania społeczne w architekturze krajobrazu

Fizjografia planistyczna

Inżynieria krajobrazu

Język_obcy 1

Konwersatorium specjalizacyjne_PK

Konwersatorium specjalizacyjne_SK

Konwersatorium specjalizacyjne_UPK

Kształtowanie i piel zieleni przyulicznej

Kształtowanie terenów sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży

Planowanie przestrzenne 2

Pracownia sztuki ogr i kraj. 2

Projektowanie krajobrazu miasta 2

Projektowanie wnętrz arch i wystawiennictwo

Projektowanie zielonej infrastruktury

Seminarium magisterskie 2 KSK

Systemy informacji geograficznej

Sztuka architektury

Temporary gardens

Przedmioty Fakultatywne

Drzewa w krajobrazie kulturowym

Projekt ochrony drzew w procesie inwestycyjnym

Projektowanie cmentarzy i miejsc pamieci

Rewitalizacja miejskich obszar. dysfunk.

Wybr. zagadn. gosp. drzew. miejskim

SEMESTR 3

Budowa i eksploat zielonych dachów

Designing of cyberparks

Fizjonomiczne aspekty proj kraj

Język_obcy 2

Pracownia dyplomowa mgr

Pracownia sztuki ogrodu i krajobrazu 3

Projektowanie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Projektowanie przestrzeni publicznych

Roślinność drzew środowisku miejskim

Rzeźba ogrodowa Seminarium magisterskie 3_SK

Tech. syst. gosp. wodą w kraj

Wzornictwo ogrodowe


Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster