photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Architektura Krajobrazu – studia I st. (inżynierskie) – dzienne

wtorek 23.10.2012

Wykaz przedmiotów na stacjonarnych studiach inżynierskich na kierunku architektura krajobrazu

 

2018/2019

SEMESTR 1

Biologia roślin

Ekologia

Geometria wykreślna

Historia sztuki

Matematyka

Ochrona środowiska

Ozdobne rośliny zielne 1

Podstawy proj. ob. arch. kraj 1

Rysunek i rzeźba 1

SEMESTR 2

Drzewoznawstwo 1

Geodezja

Gleboznawstwo

Grafika inżynierska 2D

Materiałoznawstwo budowlane

Ozdobne rośliny zielne 2

Podstawy proj. ob. arch. kraj. 2

Rysunek i rzeźba 2

Uprawa i nawożenie gleby

SEMESTR 3

Budowa ob. ak 1

Budownictwo

Drzewoznawstwo 2

Grafika inżynierska 3D

Język obcy 1

Mechanizacja w budowie i piel. ob. ak

Projekt obieralny 1_1A_ogrody_przydom

Projekt obieralny 1_1B_uzyteczność publiczna

Projektowanie ob. arch. kraj. 1

Rysunek i rzeźba 3 WF

SEMESTR 4

Budowa ob. arch. kraj. 2

Fitosocjologia stosowana

Historia sztuki ogrodowej

Język obcy 2

Krajobraz i zwierzęta

Projekt obieralny 2_2A_proj. zieleńców

Projekt obieralny 2_2B_proj. bulw. i prom.

Projektowanie ob. arch. kraj. 2

Przyrodnicze podst. proj. kraj

SEMESTR 5

Budowa ob. arch. kraj. 3

Konserwacja zab. zał. ogrodowych

Ochrona roślin

Podstawy gospodarki przestrzennej

Praktyka zawodowa 1

Projekt fak. 1_

Projekt ogrodu dla hortiterapii

Projektowanie konserwatorskie

Projektowanie ob. arch. kraj. 3

Przedmiot fak. zaw. 1_ Inżynieria ekologiczna

Przedmiot fak. zaw. 1_Zast. rosl. pnąc. i okryw.

SEMESTR 6

Budowa i pielęg._ćwiczenia terenowe

Praktyka_zawodowa 2

Projekt fak. 2_Proj na pow. arch.

Projekt fak. 2_Proj. syst. nawad.

Przedmiot fak. hum_Partycypacja społeczna

Przedmiot fak. zaw.2_Kompozycje przestrzenne szaty rośl.

Przedmiot fak. zaw.2_Podstawowa diag. i metody zarz. drzew.

Przedmiot fak. zaw.2_Sporządzanie opracowan konkursowych

Przedmiot fak. zaw.2_Trendy w arch. kraj.

Seminarium dyplomowe 1

SEMESTR 7

Pielęgnowanie ob. arch. kraj.

Podstawy kosztorysowania

Podstawy prow. działalności gosp.

Pracownia dyplomowa

Projekt obieralny 3_3A Proj ter osiedli mieszk

Projekt obieralny 3_3B Proj. ter. ośr. wyp.

Projektowanie ob. arch. kraj. 4

Seminarium dyplomowe 2


Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster