photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Postępowania habilitacyjne

wtorek 27.05.2014

Dr Maja Boczkowska

Dr Agata Jędrzejuk

 

Dr Katarzyna Bączek

 

Dr Andrzej Pacholczak

Dr Katarzyna Krzykawska

Dr Ewa Mirzwa-Mróz

Dr Marzena Wińska-Krysiak

Dr  Mariusz Lewandowski

Dr inż. Ireneusz Ochmian

Dr  Katarzyna Michalska

 

 

 


Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster