photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Postępowania habilitacyjne

wtorek 27.05.2014

Dr Agata Jędrzejuk

 

Dr Katarzyna Bączek

 

Dr Andrzej Pacholczak

Dr Katarzyna Krzykawska

Dr Ewa Mirzwa-Mróz

Dr Marzena Wińska-Krysiak

Dr  Mariusz Lewandowski

Dr inż. Ireneusz Ochmian

Dr  Katarzyna Michalska

 

 

 


Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster