photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Projektowanie Ogrodu z Domem Rodzinnym

czwartek 18.03.2010

Projektowanie ogrodu z domem rodzinnym XI edycja studiów 2017/2018

 

Dom i ogród rodzinny to funkcjonalna, estetyczna i kompozycyjna całość. Najlepiej, gdy ogrody rodzinne, wyposażone w elementy małej architektury, rośliny i artefakty, powstają w ścisłym związku z domem i jego wnętrzem oraz z odwołaniami do krajobrazu i środowiska, w którym powstają. Proponowane studia podyplomowe skierowane są do osób wznoszących swe siedziby rodzinne oraz do wszystkich, którzy uczestniczą w tym procesie jako projektanci lub wykonawcy czy też w inny sposób chcą poszerzyć swą wiedzę w zakresie tworzenia ogrodu. Studia przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych różnych kierunków.

Program studiów obejmuje zagadnienia dotyczące kształtowania najbliższego otoczenia człowieka i rodziny – ogrodu przy domu jednorodzinnym. Uczestnicy poznają zasady projektowania form ogrodowych spójnych z architekturą i wnętrzem, tło społeczno-kulturowe genezy i przemian ogrodu rodzinnego, problematykę rewaloryzacji i rekompozycji starych ogrodów. Oprócz tego w zakres studiów wchodzi nowoczesne roślinoznawstwo oraz materiałoznawstwo, kosztorysowanie i zasady prowadzenia studia projektowego. Zajęcia praktyczne obejmują pracę w terenie (budowa i pielęgnacja obiektów sztuki ogrodowej), a także praktykę w biurze projektowym.

Zasady naboru

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.

Rekrutacja kandydatów na studia jest dwuetapowa. W pierwszym etapie kandydat przesyła list motywacyjny, w drugim etapie kandydaci zapraszani są na rozmowę kwalifikacyjną. Na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej komisja podejmuje decyzję o przyjęciu na studia.

Studia trwają dwa semestry – od października 2017 do września 2018

Termin naboru – do 30.09.2017

maksymalna liczba miejsc – 38

minimalna liczba osób do uruchomienia edycji – 16

Dokumenty można składać w terminie 15.09.2017 za pośrednictwem:

 

  • poczty tradycyjnej na adres:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Katedra Sztuki Krajobrazu

ul. Nowoursynowska 166

02-787 Warszawa

 

  • poczty elektronicznej pod adresem:

joanna_dzieciol@sggw.pl

 

  • osobiście w sekretariacie studiów

Katedra Sztuki Krajobrazu

ul. Nowoursynowska 166

Budynek nr 13 (Blaszak)

 

Koszt uczestnictwa dla jednego słuchacza studiów podyplomowych wynosi 5 100,00 zł:

  • opłata wpisowa 100,00 zł,
  • czesne 5 000,00 zł
  • możliwość płatności czesnego w dwóch ratach:
  • I rata 2 500,00 zł na początku I semestru
  • II rata 2 500,00 zł przed rozpoczęciem II semestru

 

Dodatkowo, dla zainteresowanych kurs cyfrowych technik opracowania projektu: 700,00 zł – jedynie w przypadku zebrania wystarczającej grupy chętnych spośród słuchaczy.


Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster