photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Rośliny warzywne – jakość i wykorzystanie

wtorek 6.12.2011

Oferta specjalizacji dotyczy studentów rozpoczynających studia na kierunku „Ogrodnictwo” WOiAK  – SGGW przed 2012 rokiem.

Specjalizacja

Studia dzienne I-go stopnia (inż.)
Studia zaoczne I-go stopnia (inż.)

Specjalizacja jest skierowana do osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy z zakresu metod uprawy, technologii obrotu, przechowywania oraz oceny jakości roślin warzywnych. Studenci wybierający tę specjalizację będą mogli wykorzystać nabyte umiejętności w działalności związanej z nowoczesnymi technologiami uprawy warzyw w polu i pod osłonami, a także z kompleksową oceną jakości warzyw, z wykorzystaniem nowoczesnych metod analitycznych. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa ogrodniczego oraz podjęcia pracy w usługach związanych z produkcją warzywniczą, a także w laboratoriach zajmujących się oceną jakości produktów ogrodniczych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia (magisterskich).

www.krwil.sggw.pl


Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster