photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Sadownictwo

wtorek 6.12.2011

Oferta specjalizacji dotyczy studentów rozpoczynających studia na kierunku „Ogrodnictwo” WOiAK  – SGGW przed 2012 rokiem.

Specjalizacja

Studia dzienne I-go stopnia (inż.)
Studia zaoczne I-go stopnia (inż.)

Celem specjalizacji jest przygotowanie specjalistów o wysokich kwalifikacjach w zakresie sadownictwa. Absolwenci mają poszerzoną wiedzę z zakresu nowoczes-nych technologii i technik stosowanych w produkcji owoców, jak również w zakresie projektowania sadów i jagodników, wprowadzania nowych odmian, a także regulowania wzrostu i owocowania. Ponadto otrzymują przygotowanie z zakresu integrowanej produkcji owoców, nawożenia, prognozowania plonów oraz technologii uprawy nowych gatunków roślin sadowniczych. W ramach tej specjalizacji studenci zdobywają wiedzę również z zakresu sterowanej produkcji owoców z uwzględnieniem oceny jakości owoców po zbiorze i przechowywaniu, a także praktyczne umiejętności wykonywania prac agrotechnicznych niezbędnych do prowadzenia sadu i plantacji roślin jagodowych. Absolwenci mogą być zatrudnieni w przedstawicielstwach firm pracujących na rzecz sadownictwa, ośrodkach doradztwa rolniczego, w szkolnictwie na wszystkich szczeblach kształcenia, w placówkach naukowobadawczych oraz jednostkach administracji rządowej i samorządowej. Mogą również samodzielnie prowadzić gospodarstwo sadownicze oraz pracować w grupach producenckich, w handlu i obrocie owocami.

www.ks.sggw.pl


Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster