photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Rośliny ozdobne

wtorek 6.12.2011

Oferta specjalizacji dotyczy studentów rozpoczynających studia na kierunku „Ogrodnictwo” WOiAK  – SGGW przed 2012 rokiem.

Specjalizacja

Studia dzienne I-go stopnia (inż.)
Studia zaoczne I-go stopnia (inż.)

Specjalizacja prowadzona jest przez pracowników Katedry Roślin Ozdobnych, która w roku 2009 obchodziła jubileusz 75-lecia istnienia. Tematy prac inżynierskich dla studentów specjalizacji oferowane są także przez pracowników Katedry Ochrony Środowiska, Katedry Entomologii Stosowanej oraz Samodzielną Pracownię Organizacji i Ekonomiki Ogrodnictwa.

Zajęcia w ramach specjalizacji obejmują problematykę związaną z produkcją materiału kwiaciarskiego – w gruncie i pod osłonami, a także wykorzystaniem roślin w przestrzeni publicznej (miejsce pracy, zieleń miejska) i prywatnej (mieszkanie, ogród przydomowy). Słuchacze poznają materiał roślinny oraz zasady tworzenia kompozycji roślinnych, tak w gruncie, jak i we wnętrzach. Zapoznają się z prozdrowotnym i ekologicznym oddziaływaniem roślin oraz zastosowaniem ich w hortiterapii. Studenci specjalizacji odbywają zajęcia praktyczne w kolekcjach dydak-tycznych roślin KRO – sezonowych, bylin ogrodowych, doniczkowych – oraz szklarniach, a także w dobrych firmach ogrodniczych o różnym profilu, także zagranicznych (produkcja kwiatów ciętych, rabatowych, rozsady, nasion, szkółki bylin i krzewów).

W ramach specjalizacji studenci nabywają wiedzę i umiejętności praktyczne, organizacyjne i technologiczne w zakresie rozmnażania, produkcji i zastosowania roślin ozdobnych. Znajdują zatrudnienie w produkcji roślin ozdobnych, ich obrocie, pielęgnacji i ochronie. Mogą też kontynu-ować studia (II stopnia – magisterskie) na Wydziale Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu.

www.kro.sggw.pl


Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster