photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Rośliny lecznicze i specjalne

wtorek 6.12.2011

Oferta specjalizacji dotyczy studentów rozpoczynających studia na kierunku „Ogrodnictwo” WOiAK  – SGGW przed 2012 rokiem.

Specjalizacja

Studia dzienne I-go stopnia (inż.)

Studia objęte specjalizacją inżynierską „Rośliny lecznicze i specjalne” mają na celu przekazanie studentom wiedzy na dwóch poziomach:

  • poziomie ogólnym, związanym z charakterem roślin zawierających tzw. związki biologiczne aktywne a zaliczanych do takich grup jak rośliny lecznicze, aromatyczne, przyprawowe, kosmetyczne, itd.
  • poziomie bardziej szczegółowym dotyczącym wiedzy inżynierskiej w zakresie zrównoważonego pozyskiwania roślin leczniczych ze stanowisk naturalnych, metod uprawy tych roślin, technologii konserwacji i wstępnego przetwarzania a także metod oceny ich jako-ści. Szczególna uwaga zwrócona zostanie na zagadnienia związane z oceną jakości szerokiego spektrum surowców, w tym także importowanych surowców leczniczych, egzotycznych przypraw i używek.

www.krwil.sggw.pl


Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster