photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Genetyka, hodowla i biotechnologia roślin

wtorek 6.12.2011

Oferta specjalizacji dotyczy studentów rozpoczynających studia na kierunku „Ogrodnictwo” WOiAK  – SGGW przed 2012 rokiem.

Specjalizacja

Studia dzienne I-go stopnia (inż.)

Specjalizacja ma na celu przygotowanie zawodowe w zakresie posługiwania się metodami współczesnej genetyki i biotechnologii, hodowli nowych odmian i nasiennictwa oraz fizjomiki i projektowania biotechnologicznego. Materialnym fundamentem tego proce-su są: bardzo dobra baza laboratoryjna i doświadczalna oraz projekty badawcze. Zakładamy, że nasi wychowankowie będą zdolni do pracy w wysoce specjalistycznych laboratoriach i firmach z zakresu biotechnologii i hodowli roślin, a także potrafią prowadzić własną działalność gospodarczą w tym zakresie.

www.kghibr.sggw.pl


Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster