photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Harmonogram seminariów

piątek 6.12.2013

Harmonogram Doktoranckich Seminariów Wydziałowych, semestr zimowy 2015/2016

Seminaria odbywają się w środy godz. 8.45-10:30 sala 26 bud. 37

Prowadzący w semestrze zimowym: dr hab. Grzegorz Bartoszewski

 

Data Nazwisko i imię Tytuł prezentacji Opiekun naukowy/promotor Katedra/Zakład
7 paź Dr hab. Grzegorz Bartoszewski

Prof. dr hab. Ewa Osińska

Ustalenie harmonogramu seminariów

Omówienie wyników sprawozdań doktoranckich za rok akademicki 2014/2015

n.d. Kierownicy Studiów Doktoranckich
14 paź Prof. dr hab. Marek Gajewski Informacje na temat procedury przeprowadzania przewodu doktorskiego n.d. Prodziekan ds. Nauki
21 paź Mgr inż. Maciej Żołnierczuk System oceny niskiej zieleni przydrożnej dr hab. Barbara Żarska, prof. SGGW Katedra Ochrony Środowiska
28 paź Mgr inż. Monika Sitarek

 

Wpływ warunków przechowywania i sposobu traktowania pozbiorczego na wybrane cechy jakościowe pietruszki naciowej Prof. dr hab. Marek Gajewski Katedra Roślin Warzywnych i Leczniczych
4 lis Mgr inż. Lidia Gunerka Opłacalność uprawy warzyw gruntowych w gospodarstwach o różnej skali produkcji Prof. dr hab. Lilianna Jabłońska Samodzielna Pracownia Organizacji i Ekonomiki Ogrodnictwa
25 lis Mgr inż. Wojciech Kukuła

 

Charakterystyka wybranych izolatów grzyba Valdensinia heterodoxa Prof. dr hab. Elżbieta Paduch-Cichal, Dr Ewa Mirzwa-Mróz Samodzielny Zakład Fitopatologii
2 gru Mgr inż. Ewa Sady

 

Zachowania larw omacnicy spichrzanki (Plodia interpunctella) w wyrobach czekoladowych i cukierniczo-piekarskich. Prof. dr hab. Stanisław Ignatowicz Katedra Entomologii Stosowanej
9 gru Mgr inż. Katarzyna Tofil Konstrukcja zintegrowanej silnie zagęszczonej mapy genetycznej żyta na bazie populacji mapujących uzyskanych z krzyżowań współczesnej odmiany uprawnej z formami prymitywnymi – przegląd literatury i założenia pracy

 

Prof. dr hab. M. Rakoczy-Trojanowska / dr inż. H.Bolibok-Brągoszewska Katedra Genetyki Hodowli i Biotechnologii Roślin
Mgr Ewa Borzęcka Zagęszczenie szkieletu mapy fizycznej żyta i charakterystyka regionów genomu, na które wywierana była presja selekcyjna w trakcie udomowienia i hodowli żyta– przegląd literatury i założenia pracy

 

dr hab. W. Pląder prof. SGGW / dr inż. H.Bolibok-Brągoszewska Katedra Genetyki Hodowli i Biotechnologii Roślin
16 gru Mgr inż. Maciej Jerzy Bernacki

 

 

Biotechnologiczne aspekty śmierci komórki zależne od LSD1, EDS1 i PAD4 w topoli (Populus tremula x tremuloide) oraz rzodkiewniku pospolitym (Arabidopsis thaliana) – przegląd literatury i założenia pracy

 

Prof. dr Stanisław Karpiński Katedra Genetyki Hodowli i Biotechnologii Roślin
Mgr inż. Błażej Betliński Charakterystyka wybranych linii transgenicznych topoli pod względem wydajności zużycia wody oraz innych parametrów fizjologiczno-molekularnych w kontekście przetwarzania biomasy i produkcji biopaliw drugiej generacji – przegląd literatury i założenia pracy

 

Prof. dr Stanisław Karpiński Katedra Genetyki Hodowli i Biotechnologii Roślin
13 sty Mgr inż. Agnieszka Skarzyńska Omika porównawcza statusu genetycznego roślin generowanych różnymi metodami hodowli – przegląd literatury i założenia pracy Dr hab. Wojciech Pląder, prof. SGGW Katedra Genetyki Hodowli i Biotechnologii Roślin
Mgr inż. Natalia Tomsia

 

Rola genów LSD1, EDS1 PAD4 w odporności na stresy abiotyczne gatunków modelowych Populus tremula L. x tremuloides oraz Arabidopsis thaliana – przegląd literatury i założenia pracy Dr hab. Magdalena Szechyńska-Hebda Katedra Genetyki Hodowli i Biotechnologii Roślin
20 sty Mgr inż. Anna Barczak Rola szlaków biogenezy małych RNA o odpowiedzi roślin na stres – przegląd literatury i założenia pracy Dr hab. Marcin Filipecki Katedra Genetyki Hodowli i Biotechnologii Roślin
Mgr inż. Mateusz Matuszkiewicz

 

Udział programowanej śmierci komórkowej w interakcji korzeni roślin z nicieniami pasożytniczymi – przegląd literatury i założenia pracy Dr hab. Marcin Filipecki Katedra Genetyki Hodowli i Biotechnologii Roślin
27 sty Mgr inż. Ewa Rykała

 

Wzorce przestrzenne w krajobrazie miasta Dr hab. Jeremi Królikowski Katedra Sztuki Krajobrazu

Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster