photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Aktualności

poniedziałek 3.10.2011

Przewód doktorski – procedura wszczęcia

 

Na stronie internetowej Biura Nauki w zakładce DOKTORATY umieszczone zostały informacje o dokumentach potrzebnych do wszczęcia przewodu doktorskiego oraz o uprawnieniach Wydziałów do nadawania stopnia doktora.

Studia doktoranckie

 

Wydział Ogrodnictwa Biotechnologii i Architektury Krajobrazu w każdym roku akademickim tworzy Stacjonarne Studia Doktoranckie w zakresie nauk rolniczych dla dwóch dyscyplin: biotechnologia i ogrodnictwo. Nabór Kandydatów prowadzony jest oddzielnie dla każdej z dyscyplin i zwykle odbywa się we wrześniu. Informacje na temat rekrutacji Kandydatów na poszczególne studia znajdują się na stronie Wydziału w zakładce Dla Doktoranta/Biotechnologia oraz Dla Doktoranta/Ogrodnictwo.

Kodeks Etyki Doktoranta SGGW

Dokument do pobrania ze strony Rady Doktorantów – kliknij Kodeks Etyki Doktoranta SGGW.

Stypendia Projakościowe

Istnieje możliwość ubiegania się o nowy typ stypendium – tzw. stypendium projakosciowe. Informacja o zasadach przyznawania stypendiów znajduje sie na stronie Biura Nauki (http://www.sggw.pl/nauka/biuro-nauki/).

Elektroniczne wersje prac doktorskich

Zarządzenie Rektora dotyczące gromadzenia i udostępniania w wersji elektronicznej rozpraw doktorskich bronionych w SGGW jest dostępne w bazie zasobów cyfrowych SGGW:

Zarządzenie 14 z 22 maja 2012 r

Rada Doktorantów

Na stronie Rady Doktorantów SGGW można znaleźć ważne informacje dla doktorantów i kandydatów na studia doktoranckie – link do strony Rady Doktorantów – kliknij tutaj.


Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster