photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Publikacje

środa 7.10.2009

Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu publikuje liczne artykuły w czasopismach naukowych, które są rejestrowane w międzynarodowej bazie publikacji Journal Citation Report prowadzonej przez Thomson ISI (Institute for Scientific Information), znanej jako “Lista filadelfijska”. Lista ta zawiera najbardziej cenione i znane czasopisma na świecie z różnych dziedzin naukowych, oceniane punktami, tzw. IF (impact factor). Tak więc studenci Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu mają szansę publikowania własnej pracy naukowej w wysokopunktowanych czasopismach, rozpoznawanych na całym świecie przez szerokie grono naukowców i pracodawców na wysokich stanowiskach.

Wykazy publikacji na stronach Katedr Wydziału:

Przykładowe publikacje:Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster