photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Konferencje

środa 2.11.2011

Aktywne uczestnictwo konferencjach krajowych i zagranicznych jest ważnym celem Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu. Co więcej, wydział cyklicznie organizuje na wysokim poziomie znane konferencje i warsztaty. Dlatego, studenci Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu mają możliwość prezentowania własnych osiągnięć przed audytorium krajowym i międzynarodowym a także spotykania i dyskutowania z innymi studentami i nauczycielami akademickimi.

Konferencje organizowane lub współorganizowane przez WOiAK:

  • coroczne Międzynarodowe Warsztaty i Konferencja Architektury Krajobrazu i Gospodarki Przestrzennej w Tucznie (woj. zachodnio-pomorskie)
  • XIII Eucarpia Symposium on Fruit Breeding and Genetics
  • Konferencja naukowa z udziałem gościa zagranicznego „Nowe trendy we florystyce” z okazji 75-lecia KRO, czerwiec 2009, SGGW Warszawa
  • LV Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, „ Planta in vivo, in vitro et in silico”, 6-12.09. 2010, Warszawa (współorganizator)
  • Zorganizowanie i przewodniczenie sesji: Phytoremediation of Air Pollution podczas 7th International Conference  on Phytotechnologies, September 26-29, 2010, Parma, Italy
  • Zorganizowanie i przewodniczenie sesji: Health and Risk Management podczas  8th International Conference  on Phytotechnologies Putting Plants to Work Where We Live, Labor, Breathe, and Play, September 13- 16, 2011, Portland, Oregon, USA.

Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster