photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

wtorek 22.05.2018

AKTY PRAWNE ODNOSZĄCE SIĘ DO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

  • DYREKTYWA 95/46/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych Pobierz
  • ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Pobierz
  • USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Pobierz
  • ZARZĄDZENIE nr 88/2013 REKTORA SGGW W WARSZAWIE z dnia 03.12.2013 w sprawie Polityki Bezpieczeństwa oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych Pobierz
  • USTAWA z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych Pobierz

 


Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster