photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Struktura Wydziału

środa 7.10.2009

W skład wydziału wchodzą następujące jednostki organizacyjne:

Katedra Architektury Krajobrazu

kier. kat. dr inż. Jan Łukaszkiewicz

tel.(0-22) 59-321-90, (0-22) 59-321-91, fax. (0-22) 59-321-92

e-mail: kak@sggw.pl

 

Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin

kier. kat.  prof. dr hab. Monika Rakoczy-Trojanowska

tel. (0-22) 59-321-50, tel/fax 59-321-52

e-mail: kghbr@sggw.pl

Katedra Ochrony Środowiska

kier. kat. dr hab. Barbara Żarska (prof. SGGW)

tel. (0-22) 59-320-61, 59-320-60

e-mail: kos@sggw.pl

Katedra Roślin Ozdobnych

kier. kat.  dr hab. Ewa Skutnik

tel. (0-22) 59-322-61

e-mail: kro@sggw.pl

Katedra Roślin Warzywnych i Leczniczych

kier. kat. prof. dr hab. Janina Gajc – Wolska

tel. (0-22) 59-322-30, (0-22) 59-322-31

e-mail: krwl@sggw.pl

Katedra Sztuki Krajobrazu

kier. kat.  dr hab.  Beata Gawryszewska

tel. (0-22) 59-322-59

e-mail: szsk@sggw.pl

Samodzielny Zakład Entomologii Stosowanej

kier. kat.  dr hab.  Mariusz Lewandowski

tel.(0-22) 59-321-36,(0-22) 59-321-31

e-mail: kes@sggw.pl

Samodzielny Zakład Fitopatologii

kier. kat. prof. dr hab. Elżbieta Paduch-Cichal

tel.(0-22) 59-320-39

Samodzielny Zakład Przyrodniczych Podstaw Ogrodnictwa

kier. zakł.  dr  hab. Marzena – Wińska Krysiak

tel. (0-22) 59-320-82

e-mail: zppo@sggw.pl

Samodzielny Zakład Sadownictwa

kier. kat.  dr hab. Dariusz Wrona (prof. SGGW)

tel. (0-22) 59-320-81, (0-22) 59-321-05

e-mail: ks@sggw.pl

Samodzielna Pracownia Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych

kier. prac.  dr hab. Axel Schwerk (prof. SGGW)

tel. (0-22) 59-322-17

e-mail: spow@sggw.pl

Samodzielna Pracownia Organizacji i Ekonomiki Ogrodnictwa

kier. prac.  dr  Dawid Olewnicki

tel. (0-22) 59-320-20, fax 843-10-51

e-mail: poeo@sggw.pl


Szklarniowy Ośrodek Doświadczalny

tel. (0-22) 59-311-36 e-mail: sod@sggw.pl

Pole Doświadczalne Borówek Uprawowych

tel. (0-22) 790-41-71 e-mail: pdbu@sggw.pl

Pole Doświadczalne Wolica

tel. (0-22) 59-322-80 e-mail: pdw@sggw.pl


Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster