photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Pełnomocnicy Dziekana

środa 9.01.2013

ds. Jakości Kształcenia

 • dr hab. Ewa Mirzwa-Mróz

ds. Współpracy Międzynarodowej

 • dr Olga Kosakowska
 • prof. dr hab. Wojciech Pląder
 • dr hab. Ewa Mirzwa-Mróz – Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia

ds. Promocji Wydziału i Kontaktów ze Szkołami Średnimi

 • dr Jarosław L. Przybył
 • dr Ewa Siedlecka
 • dr inż. Edyta Rosłoń-Szeryńska

ds. Kontaktów z Pracodawcami i Obiektu Szklarniowego Wydziału

 • dr Katarzyna Kowalczyk

ds. Kontaktów z Gospodarką

 • prof. dr hab. Janina Gajc-Wolska

ds. Systemu POLON (statut)

 • dr Anna Geszprych

ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji i Mobbingowi

 • dr hab. Jacek Borowski (prof. SGGW)

ds. Administrowania Stroną Internetową Wydziału

 • dr Zbigniew Rusinowski

Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster