photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Komisje wydziałowe

środa 9.01.2013

Komisja ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia (kierunek ogrodnictwo i ochrona zdrowia roślin)

 • dr hab. Marzena Wińska-Krysiak – przewodnicząca
 • prof. dr hab. Anna Tomczyk
 • dr Dawid Olewnicki
 • prof. dr hab. Janina Gajc-Wolska
 • dr hab. Elżbieta Paduch-Cichal (prof. SGGW)
 • dr hab. Ewa Skutnik
 • dr hab. Dariusz Wrona (prof. SGGW)
 • dr Magdalena Pawełkowicz
 • dr Arkadiusz Przybysz
 • dr hab. Ewa Mirzwa-Mróz – Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia
 • mgr Paulina Świderska – Przedstawiciel Doktorantów
 • Kamil Lutostański – Przedstawiciel Studentów

 

Komisja ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia (kierunek architektura krajobrazu)

 • dr Renata Giedych – przewodnicząca
 • prof. dr hab. Antoni M. Kosmala
 • dr hab. Barbara Szulczewska (prof. SGGW)
 • dr hab. Barbara Żarska (prof. SGGW)
 • dr hab. Beata Gawryszewska
 • dr Agata Cieszewska
 • dr Joanna Dudek-Klimiuk
 • dr Izabela Dymitryszyn
 • dr Jan Łukaszkiewicz
 • dr Beata Fortuna-Antoszkiewicz
 • dr Katarzyna Krzykawska
 • dr Kinga Kimic
 • dr Włodzimierz Wałęza
 • dr hab. Ewa Mirzwa-Mróz – Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia
 • mgr Maciej Łepkowski – przedstawiciel doktorantów
 • Agnieszka Tama – przedstawiciel studentów

 

Komisja ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia (kierunek biotechnologia)

 • prof. dr hab. Wojciech Pląder – przewodniczący
 • prof. dr hab. Anna Tomczyk
 • prof. dr hab. Grzegorz Bartoszewski
 • prof. dr hab. Ewa Białecka-Floriańczyk (Wydział Nauk o Żywności)
 • prof. dr hab. Małgorzata Gniewosz (Wydział Nauk o Żywności)
 • dr hab. Dorota Nowak (Wydział Nauk o Żywności)
 • dr Magdalena Pawełkowicz
 • dr hab. Anna Winnicka (Wydział Medycyny Weterynaryjnej)
 • dr hab. Ewa Mirzwa-Mróz – Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia
 • mgr Agnieszka Skarżyńska – przedstawiciel doktorantów
 •  Waldemar Tepper – przedstawiciel studentów

 

Komisja ds. Struktury Wydziału

 • Dziekan i Prodziekani (prof. dr hab.Wojciech Wakuliński, prof. dr hab. Marek Gajewski, dr hab. Wojciech Pląder (prof. SGGW), dr hab. Marzena Wińska-Krysiak, dr Renata Giedych) oraz:
 • dr hab. Beata Gawryszewska
 • dr hab. Ewa Skutnik
 • dr hab. Barbara Żarska (prof. SGGW)

 

Komisja ds. Kadrowych, Awansów i Odznaczeń *

 • prof. dr hab. Wojciech Wakuliński – przewodniczący
 • prof. dr hab. Marek Gajewski
 • prof. dr hab. Katarzyna Niemirowicz-Szczytt
 • prof. dr hab. Marek S. Szyndel
 • prof. dr hab. Kazimierz Tomala
 • dr hab. Jacek Borowski (prof. SGGW)
 • dr hab. Barbara Łata
 • dr Włodzimierz Wałęza
 • dr Dawid Olewnicki
 • – Kierownik Jednostki, której dotyczy wniosek

 

Komisje Hospitacyjne

 • dr hab. Jacek Borowski (prof. SGGW) – przewodniczący

Komisja Hospitacyjna kierunek architektura krajobrazu

 • dr Agnieszka Gawłowska
 • dr Kinga Kmicic
 • dr Tatiana Swoczyna
 • dr Dorota Sikora

Komisja Hospitacyjna kierunek biotechnologia

 • dr hab. Hanna Bolibok-Brągoszewska
 • dr hab. Małgorzata Kiełkiewicz-Szaniawska (prof. SGGW)
 • dr hab. Barbara Łata
 • dr hab. Dorota Nowak
 • dr hab. Małgorzata Ziarno
 • dr Ewa Długosz
 • dr Mirosław Sobczak
 • dr Piotr Bąska

Komisja Hospitacyjna ogrodnictwo i ochrona zdrowia roślin

 • dr hab. Ewa Mirzwa-Mróz
 • dr hab. Małgorzata Schollenberger (prof. SGGW)
 • dr Marta Stankiewicz-Kosyl

 

Kierownicy Studiów Doktoranckich

kierunek ogrodnictwo

 • prof. dr hab. Ewa Osińska

kierunek biotechnologia

 • prof. dr hab. Grzegorz Bartoszewski

 

 


Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster