photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Authorities

Sunday 28.02.2010

Dean

dr hab. Marzena Wińska-Krysiak
Phone:  +48 22 59 320 04, +48 22 59 320 89
e-mail: marzena_winska_krysiak@sggw.edu.pl

 

Deputy Deans:

For Students in General Horticulture, Plant Health Protection and Landscape Architecture
dr hab. Ewa Zaraś-Januszkiewicz
Phone +48 22 59 320 04
e-mail: ewa_zaras_januszkiewicz@sggw.edu.pl

For Students in Biotechnology
Prof. Wojciech Pląder
Phone: +48 22 59 32175, +48 22 59 35580
e-mail: wojciech_plader@sggw.edu.pl

 


Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster