photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

II stopień kierunek ogrodnictwo i biotechnologia

środa 24.02.2021

INFORMACJA DLA STUDENTÓW KIERUNKU OGRODNICTWO I BIOTECHNOLOGIA, ST. II

Drodzy Studenci,

W dniach 3-4 marca w godzinach 10.00-14.00 zapraszamy do Dziekanat w budynku nr 37 w celu dopełnienia formalności: podpisanie ślubowania, podpisanie i odebranie umów, odebranie skierowania do medycyny pracy.

Zaświadczenia z medycyny pracy należy dostarczyć do 31 marca. W przypadku, kiedy będzie to niemożliwe prosimy o przekazanie informacji drogą mailową o późniejszym terminie dostarczenia ww zaświadczenia


ZAPISY NA WF

środa 24.02.2021

instrukcja_zapisów na WF


Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster