photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Zajęcia na odległość

piątek 13.03.2020
Szanowni Państwo, 
W zaistniałej sytuacji Władze Wydziału Ogrodnictwa i Biotechnologii prowadzą organizację 
zajęć na odległość. W środę (18.03.2020) po południu zostaną Państwo powiadomieni, które 
przedmioty będą mogły być prowadzone i w jakiej formie. Zostaniecie również 
powiadomieni o harmonogramie zajęć. 
Ćwiczenia laboratoryjne,  które nie są możliwe do przeprowadzenia przez Internet będą 
odrobione w późniejszym terminie. 
 
Zajęcia na studiach zaocznych będą przeprowadzone na dodatkowym zjeździe, o którym 
powiadomimy na stronie jeżeli będą przywrócone zajęcia.  
 
Proszę śledzić bieżące informacje na stronie WOiB i stronie głównej SGGW. 
W razie pytań proszę o kontakt mailowy z Prodziekanami poszczególnych kierunków lub z 
Dziekanatem. 
 
Dziekan Wydziału Ogrodnictwa i Biotechnologii 
Dr hab. Marzena Wińska-Krysiak 

Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster