photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Nekrolog

poniedziałek 25.11.2019
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 20 listopada 2019 roku zmarł Prof. dr hab. dr h.c. 
mult. Jan Boczek. Wspaniały wychowawca kadry naukowej oraz cieszący się wielkim 
szacunkiem i autorytetem nauczyciel wielu pokoleń młodzieży akademickiej. Ceniony na 
całym świecie akarolog oraz specjalista w zakresie ochrony roślin. 
W latach 1951-1960 pracował w Instytucie Ochrony Roślin w Puławach, a następnie w 
latach 1961-1963 w Oddziale Warzywnictwa IUNG w Skierniewicach. Od 1960 roku do 
odejścia na emeryturę w 1997 roku był pracownikiem Szkoły Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie, założył Katedrę Entomologii Stosowanej i przez wiele lat nią 
kierował. W latach 1965-1967 pełnił funkcje Prodziekana, a następnie w latach 1967-1972, 
Dziekana Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu. Był wieloletnim członkiem 
Komitetu Ochrony Roślin PAN. 
Był autorem i współautorem podręczników akademickich, skryptów oraz licznych 
publikacji naukowych i popularno-naukowych. Jako wybitny taksonom opisał wiele nowych 
dla wiedzy rodzajów i gatunków roztoczy.  
Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem 
Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem im. Michała Oczapowskiego oraz licznymi 
odznaczeniami resortowymi i branżowymi. Za prace na rzecz rozwoju nauki w 1997 roku 
otrzymał Doktorat Honoris Causa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
oraz w 2006 roku Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. 
Zawsze oddany pracy na rzecz rozwoju Wydziału Ogrodnictwa i Architektury 
Krajobrazu oraz Katedry Entomologii Stosowanej SGGW w Warszawie. 
 
Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie 28 listopada 2019 roku o godzinie 12 w kościele 
św. Karola Boromeusz na Starych Powązkach 
JanBoczek_zdjecie

Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster