photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2019

środa 16.01.2019

 

Pani Prof. dr hab. Monika Rakoczy-Trojanowska została laureatką Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019 w kategorii: Naukowiec Przyszłości.

Gratulacje dla Pani Profesor i Zespołu.

Dziekan WOBiAK


Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster