photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Szkolenia I ROK

czwartek 6.09.2018

Niniejszym informuję, że został uruchomiony kolejny cykl szkoleń instruktażowych z BHP oraz przysposobienia bibliotecznego, które są obowiązkowe na wszystkich trzech stopniach studiów; taka wiadomość została przekazana nowo przyjętym studentom przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną.

Aby zrealizować ww. szkolenia, studenci powinni zalogować się na platformie szkoleniowej: szkolenia.sggw.pl, zapoznać się z materiałami dydaktycznymi i rozwiązać obowiązkowe testy.

Szkolenie biblioteczne mogą być realizowane przez studentów I roku wszystkich kierunków od połowy września do końca listopada br., przy czym zalecamy terminy jak najwcześniejsze, aby usprawnić proces rejestracji w systemie bibliotecznym. Natomiast szkolenie z zakresu BHP proszę, aby było realizowane według poniższego planu:

.

1. Zaliczenie Szkolenia BHP oraz przysposobienia bibliotecznego w terminie poprawkowym – 3-9 września 2018 – studenci wszystkich kierunków i stopni studiów

 

2. Studia I stopnia

10-22 września 2018 r.

 

3. Studia III stopnia

15-28 października 2018 r.

 


Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster