photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA

czwartek 23.08.2018

Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu informuje,
że zgodnie z Zarządzeniem Nr 15 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2018/2019
– załącznik 2, zajęcia dydaktyczne dla studentów
pierwszego roku studiów niestacjonarnych na kierunku ogrodnictwo rozpoczynają się w turnusie A,
pierwszy zjazd w terminie 31 sierpnia 2018r. – 2 września 2018r.
Plan zajęć dla rozpoczynających studia dostępny jest pod adresem:
http://wobiak.sggw.pl/pobieranie/pobierz-ogrodnictwo/ogr_zao_i_inz-2018-3/

W pierwszym dniu zjazdu, o godzinie 15:15, przed wykładem z Mikrobiologii rolniczej
odbędzie się krótkie spotkanie informacyjne z Prodziekanem ds. Dydaktyki.
***********
Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dla osób nowo przyjętych, dostępnymi na stronie:
http://www.sggw.pl/dla-kandydatow/rekrutacja/informacje-dla-nowoprzyjetych


Podane są tam m. in. daty inauguracji roku akademickiego na poszczególnych
wydziałach, terminy pierwszych zjazdów dla studiów niestacjonarnych, adresy
stron internetowych z planami zajęć.
Warto też zapoznać się z dokumentami regulującymi przebieg studiów, takimi
jak Organizacja Roku akademickiego, Regulamin Studiów w SGGW, Kodeks etyki
studenta, wzorce umów, etc., które dostępne są na wskazanej stronie
internetowej.
Przed rozpoczęciem zajęć – do 30 sierpnia, dane osób nowo przyjętych zostaną
przeniesione z Systemu Obsługi Kandydatów do Wirtualnego Dziekanatu SGGW i
nadane zostaną numery albumów. Nadany Państwu numer albumu jest
indywidualnym numerem studenta w SGGW. Numer albumu wyświetlony będzie w
Systemie Obsługi Kandydatów po zalogowaniu. Za pomocą numeru albumu należy
aktywować swoje konto studenckie w Wirtualnym Dziekanacie (eHMS). W tym celu
należy:
1. wejść na stronę https://ehms.sggw.waw.pl ,
2. wybrać pod okienkiem logowania link [rejestracja/odzyskiwanie kont
studentów],
3. wypełnić wymagane dane w tym numer albumu spisany z SOK,
4. z listy rozwijanej „Wydział studiów” wybrać Wydział, na którym prowadzone
są studia na które kandydat został przyjęty,
5. ustanowić swoje własne hasło oraz pytanie pomocnicze z odpowiedzią
służące do późniejszego ewentualnego odzyskiwania hasła. Po wykonaniu i
zaakceptowaniu tych czynności uzyskują Państwo NIU (numer identyfikacyjny
użytkownika), który należy zapamiętać/zapisać i który służy do logowania do
systemu. Za pomocą NIU i ustanowionego hasła logujemy się do Wirtualnego
Dziekanatu.

LEGITYMACJA STUDENCKA
Opłaty za wydanie Legitymacji Studenckiej (oraz czesne) dokonywane są na
nowe indywidualne konto przypisane do toku studiów rozpoczynanego kierunku,
podane w wirtualnym dziekanacie (eHMS), w zakładce Finanse. Należy tam
sprawdzić numer konta, stan i termin płatności za Elektroniczną Legitymację
Studencką (ELS) – przypis Dokumenty (17 zł). Legitymacje przygotowywane są
po odnotowaniu opłaty w Wirtualnym Dziekanacie.

Formalności związane dokumentami, m.in. umową, będą przeprowadzone w
trakcie drugiego zjazdu, wówczas też będą wydawane legitymacje studenckie.
Opłaty za studia wnoszone są po podpisaniu umowy z uczelnią.


Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster