photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


„Szkolenie e-learning z zakresu BHP” i „Szkolenie biblioteczne” dla I roku

wtorek 16.01.2018

Osoby, które nie zaliczyły szkoleń w wyznaczonym terminie, mogą je zaliczać w ramach drugiego terminu, najpóźniej do 15 lutego 2018. Zaleca się, by logowania na platformie szkoleniowej nie odkładać na ostatnią chwilę, gdyż może to spowodować brak możliwości zaliczenia szkolenia z powodu zbyt dużego obciążenia serwera.

 


Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster