photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Wykład skierowany do studentów I roku kierunku ogrodnictwo i ochrona zdrowia roślin.

środa 20.12.2017
Szanowni Państwo,
w imieniu Władz Wydziału serdecznie zapraszam na wykład „Sięgnij do korzeni”, który będzie wygłoszony przez pracowników Muzeum SGGW Panią mgr Karolinę Grobelską i mgr Annę Rudnicką w Muzeum SGGW budynek Biblioteki Głównej, wejście C, I piętro (sala konferencyjna) w dniu 11 stycznia 2018 (czwartek), godz. 18.00.
dr hab. Marzena Wińska-Krysiak
Prodziekan Wydziału ds. Dydaktyki kierunku Ogrodnictwo i Ochrona Zdrowia Roślin

Tytuł wykładu o historii SGGW: „Sięgnij do korzeni”

Informacja o wykładzie:

Wykład jest skierowany do studentów I roku, a jego celem jest zapoznanie ich z podstawowymi informacjami na temat historii SGGW, najstarszej uczelni rolniczej na ziemiach polskich. Podczas wykładu zaprezentowane zostaną dzieje Uczelni od Instytutu Agronomicznego w Marymoncie, założonego w 1816 roku, do współczesności. Przybliżone zostaną również zagadnienia związane z tradycjami i symbolami akademickimi SGGW. Wykład jest wsparty prezentacją multimedialną, zawierającą pokaz zdjęć oraz innych materiałów historycznych i archiwalnych ze zbiorów Muzeum SGGW.

Prowadzący:

mgr Karolina Grobelska / mgr Anna Rudnicka, pracownicy Muzeum SGGW

Miejsce wykładu:

Muzeum SGGW

budynek Biblioteki Głównej, wejście C, I piętro (sala konferencyjna)


Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster