photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Botanika dla osób powtarzających

czwartek 9.11.2017

Przedmiot Botanika dla osób powtarzających z kierunku ogrodnictwo przewidziany jest, na wniosek studentów, w piątki w godzinach 16-19 w salach Katedry Botaniki, bud. 37.


Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster