photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Biochemia – zmiana układu ćwiczeń w środy

poniedziałek 27.02.2017

Zmiana obowiązuje już od 1 marca. Dotyczy roku I stacjonarnego, kierunek ogrodnictwo (patrz rozkłady zajęć).


Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster