photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Szkolenia dla studentów kierunku Architektura Krajobrazu

czwartek 27.10.2016

1. Dnia 8 listopada br. w godzinach 16-18 odbędzie się szkolenie biblioteczne. Spotkanie rozpocznie się w holu czytelni, wejście A. Obecność obowiązkowa.

2. Na ostatnich zajęciach z przedmiotu ochrona własności intelektualnej i BHP odbędzie się szkolenie BHP. Obecność obowiązkowa.


Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster