photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Informacja dla osób z warunkiem na III roku studiów zaocznych kierunku ogrodnictwo

czwartek 27.10.2016

Grupa powtarzająca zajęcia z II roku – przedmiot Hodowla roślin:
ćwiczenia w turnusie B, piątek (4 listopada) godz. 11-13 s. kat. 37/2/15


Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster