photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Katedra Roślin Ozdobnych oraz Koło Naukowe Ogrodników z wizytą w firmie Lasland

poniedziałek 10.10.2016

W dniach 27 – 29.09 br. pracownicy i dyplomanci Katedry Roślin Ozdobnych oraz studenci nalężący do Koła Naukowego Ogrodników zostali zaproszeni do firmy Lasland mieszczącej się w Grądach k. Gryfic produkującej profesjonalne podłoża ogrodnicze.

Mieliśmy okazję zapoznać się z nowoczesnymi metodami pozyskiwania torfu, rekultywacji torfowisk oraz produkcji podłoży. Dodatkowo zapoznaliśmy się z nowatorską technologią produkcji włókien drzewnych mających ogromną szansę stać się alternatywą dla torfu w niedalekiej przyszłości.

Za fantastyczną organizację naszego pobytu oraz bardzo profesjonalne przyjęcie na terenie obiektu serdecznie dziękujemy Właścicielom i Pracownikom firmy Lasland.

Równocześnie serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc przy organizacji wyjazdu JM Rektorowi Alojzemu Szymańskiemu, JM Rektorowi Wiesławowi Bielawskiemu, Pani Dziekan Katarzynie Niemirowicz – Szczytt, Panu Dziekanowi Wojciechowi Wakulińskiemu.

 


Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster