photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Godziny dziekańskie

wtorek 20.09.2016

W związku z Inauguracją Wydziałową, w dniu 3 października, obowiązują godziny dziekańskie dla wszystkich kierunków studiów do godz. 12.00


Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster