photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Informacja dla Studentów 2 roku studiów zaocznych kierunku ogrodnictwo

piątek 16.09.2016
  • Przedmiot Prof. L. Mieszkalskiego Mechanizacja ogrodnictwa dla II roku studiów niestacjonarnych (sem. 3) kierunku ogrodnictwo rozpocznie się od drugiego zjazdu tj. od 30 września b.r.
  • Jeden z fakultetów, przedmiot Prof. E. Jadczuk-Tobjasz Uprawy specjalne roślin sadowniczych dla II roku studiów niestacjonarnych (sem. 3) kierunku ogrodnictwo rozpocznie się również od drugiego zjazdu tj. od 30 września b.r. (godziny będą nadrobione zajęciami wyjazdowymi)

Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster