photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Informacja dla zaocznych studentów AK – I rok studiów magisterskich

wtorek 6.09.2016

Uwaga studenci AK I mgr sem. 2 – studia niestacjonarne (zaoczne) Zajęcia rozpoczynają się już 16 września i będą realizowane według zamieszczonego planu.


Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster