photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Oferta pracy

wtorek 17.05.2016

Oferta pracy

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy

Zakład Ekotoksykologii

www.ekotoksykologia.ios.edu.pl

poszukuje pracownika badawczo-technicznego

(pełen etat)

Miejsce pracy:

 1. Kolektorska 4, Warszawa.

Zakres podstawowych obowiązków:

 • prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych zgodnie z profilem działalności Zakładu Ekotoksykologii;
 • prowadzenie hodowli organizmów Zakładu Ekotoksykologii;
 • nadzór nad wybraną aparaturą;
 • upowszechnianie wyników badań naukowych i prac rozwojowych;
 • wykonywanie analiz, badań laboratoryjnych, ocen, ekspertyz;
 • tworzenie raportów i opracowań.

Wymagania:

 • co najmniej wyższe wykształcenie w dziedzinach nauk biologicznych, chemicznych, przyrodniczych, medycznych, technicznych (np. biologia, biotechnologia, chemia, inżynieria chemiczna, inżynieria środowiska, ochrona środowiska, zarządzanie jakością, weterynaria) lub pokrewnych;
 • minimum dwuletnia praktyka zawodowa w pracy laboratoryjnej;
 • znajomość systemu Dobrej Praktyki Laboratoryjnej;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • biegła znajomość oprogramowania MS Office 2013;
 • zainteresowanie pracą naukowo-badawczą, umiejętność analitycznego myślenia, rzetelność, odpowiedziane podejście do pracy, samodzielność, dobra organizacja pracy;
 • znajomość specyfiki instytutów badawczych.

Dodatkowymi atutami będą:

 • doświadczenie w ekotoksykologii;
 • ukończone kursy i szkolenia dotyczące systemu Dobrej Praktyki Laboratoryjnej;
 • znajomość technik spektrofotometrycznych oraz chromatografii gazowej;
 • znajomość metod statystycznej analizy danych doświadczalnych;
 • dorobek publikacyjny.

Oferujemy:

 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia;
 • Pracę w młodym, dynamicznie rozwijającym się zespole;
 • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji;
 • Elastyczny czas pracy.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie do dnia 27 maja 2016r.:
CV, listu motywacyjnego oraz danych niezbędnych do kontaktu,
na adres poczty elektronicznej: ekotoksykologia@ios.edu.pl

 

z dopiskiem w temacie PRACA – BT oraz klauzulą zawartą w CV o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych, t.j. Dz. U. z 2015, poz.2135”

Aplikacje niezawierające powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane w procesie rekrutacyjnym. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

 Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.


Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster